Positiv psykologisk coachning ökar välbefinnandet på Försäkringskassan

2014-03-28

Studenter vid programmet Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde har under en sexveckorsperiod coachat anställda vid Försäkringskassans kontor i Gamlestaden, Göteborg. Resultaten visar ett tydligt ökat välbefinnande hos de anställda efter perioden – och nu vill man utöka samarbetet för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Genom samarbetet har Högskolan i Skövde kunnat erbjuda studenter möjligheten att tillämpa sina kunskaper i en reell arbetsmiljö samtidigt som anställda från Försäkringskassan har fått möjligheten att samtala kring och utveckla sitt generella välbefinnande.

– Den här typen av samverkan mellan akademi och näringsliv är något vi gärna vill utveckla vidare, säger Kristoffer Ekman, programansvarig för Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde. Vi ser stora vinster såväl för våra studenter som för de anställda som fått möjligheten att bli coachade – och därigenom också positiva resultat för företag eller organisationer som investerar i sin personal på detta sätt.

– Samarbetet var ett initiativ från vår sida och intresset för coachningen har varit så stor och fått så positiv respons från anställda så vi kommer att fortsätta samarbetet till hösten, säger enhetschef Mats Lindblad på Försäkringskassan i Göteborg.

De rapporter som sammanställts efter coachingen visar att både kognitiva och känslomässiga aspekter av de anställdas välbefinnande påverkades till det positiva från tidpunkten innan den positiva psykologiska coachningen till direkt efter den var genomförd. De kognitiva aspekterna, det vill säga de anställdas generella tillfredsställelse, var fortsatt högre två månader efter coachningen var avslutad

– För mig var detta en väldigt bra erfarenhet, ett sätt att testa rollen som coach på en riktig arbetsplats och verkligen se värdet i processen när en klient känner sig lyssnad till och får prata om sina värderingar och lyfta det man är bra på, säger Helena Bjurberg, student som studerar tredje året vid programmet Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde.

Om Psykologisk Coach

Högskolan i Skövde är det enda lärosäte i Sverige som erbjuder utbildning inom positiv psykologisk coachning. Utbildningen ger kunskap inom ämnen som kognitiv neurovetenskap (hur hjärnan relateras till tankar, känslor och beteende), positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande) och evidensbaserad positiv psykologisk coachning (omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter). Alla metoder och övningar inom positiv psykologisk coachning är evidensbaserade, det vill säga har testats i forskning och visats ge effekt.


Helena Bjurberg, student och Kristoffer Ekman, programansvarig för Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde.

Psykologisk coach - läs mer om programmet

I media:

Göteborgsposten om Psykologisk coachning

Kontakt