Praktik som gör skillnad

2018-04-05

Walid Khlaili har sedan i november praktiserat på IT-avdelningen vid Högskolan i Skövde. Fem månader som betytt mycket. Dels för Högskolan som fått in en bra resurs som gör skillnad i det vardagliga arbetet – och dels för Walid själv som kommit in på arbetsmarknaden.

Walid Khlaili

Walid Khlaili trivs med sin praktik vid Högskolan i Skövde.

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att stå för praktikplatser till, bland andra, nyanlända arbetssökande i form av så kallade moderna beredskapsjobb. Syftet är att ge individen möjlighet till arbetslivserfarenhet och utveckling samt öka möjligheten till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
– Jag ser detta som en vinna-vinna-möjlighet. Som statlig myndighet har vi möjlighet att ta del av intressant kompetens samtidigt som vi skapar en lägre tröskel för personer att komma in på arbetsmarknaden. Det svåraste för den arbetssökande är ofta att få det första jobbet eller en första praktikplats. Att se personer som Walid få utvecklas hos oss är fantastiskt roligt, säger Ulrika Dagman, biträdande HR-chef vid Högskolan i Skövde.

Jobbat som lärare i Syrien

Walid Khlaili har, sedan han flydde från Syrien, varit i Sverige i 3,5 år. I sitt tidigare hemland arbetade han som lärare inom IT-området. Tidigare har han också praktiserat på ett IT-företag i Skövde. Och tack vare den praktiken nåddes Magnus Annerfalk, chef på IT-avdelningen vid Högskolan i Skövde, om Walids tillgångar och erbjöd honom en praktikplats på högskolan.
– Jag trivs väldigt bra. Mina kollegor hjälper mig väldigt mycket, inte minst med språket. För mig, som inte varit på så många arbetsplatser i Sverige, blir det också ett sätt att lära mig hur arbetslivet i stort fungerar i praktiken, säger Walid, som parallellt med jobbet på IT-avdelningen också läser en kurs i svenska språket på högskolan.

Gillar högt tempo

De varierande arbetsuppgifterna och det rappa tempot är också något som triggar honom.
– Jag gillar när det händer saker. Tiden går aldrig långsamt här, utan det finns alltid uppgifter att ta tag i. Det kan handla om datorutrustning som behöver ses över i en föreläsningssal eller en student eller medarbetare som har strul med datorn, exempelvis. Alltid händer det något, säger Walid, som ser fram emot den resterande delen av praktiken:
– På de här fem månaderna har jag utvecklats mycket. Så jag hoppas kunna fortsätta med det.

     

 

  

Kontakt