Pris till avhandling om äldre med kronisk smärta

2013-11-22

Skaraborgs Akademi delar varje år ut ett pris till den bästa avhandling vid Högskolan i Skövde. I år heter pristagaren Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad. Den prisvinnande avhandlingen handlar om hur äldre människor som lever med ständig smärta från muskler, leder och skelett hanterar sin smärtfyllda vardag och om hemmets betydelse för äldre. Prissumman ligger på 10.000 kronor och sponsras av Länsförsäkringar Skaraborg.

– Det känns väldigt roligt att ta emot det här priset, säger Catharina Gillsjö. Det känns definitivt som ett erkännande av avhandlingens kvalitet. Min forskning har en tydlig samhällsnytta som berör och engagerar och målet med min forskning är i slutändan göra vården bättre för äldre personer och att skapa bra arbetsverktyg för vårdpersonal.

Genom att intervjua äldre människor om deras smärtupplevelser har Catharina Gillsjö kartlagt hur äldre människor med smärta gör för att hantera sitt dagliga liv.

– Jag såg i min forskning att det inte var smärtan i sig som stod i fokus för den här målgruppen, utan snarare att finna sätt att leva sitt vardagsliv trots smärta och att lära sig att leva med den. Drömmen är ju att det skulle finnas en speciell typ av sjuksköterska inom vården som är specialinriktade mot den här typen av smärtproblematik. På så sätt skulle den äldre personen kunna ges ett kontinuerligt stöd i vardagen och inte behöva känna sig så ensam i sin situation, säger Catharina Gillsjö.

Och kanske blir det verklighet av Catharinas dröm väldigt snart. Tillsammans med kollegan Mia Berglund, också verksam på Högskolan i Skövde, har hon planerat en studie där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utbildas i att stödja den äldre i att lära sig att leva med långvarig smärta i muskler, leder och skelett genom KRAFT-givande samtal. Studien, som väntar på etiskt tillstånd, kommer att genomföras i närliggande kommuner. 

I avhandlingen har Catharina Gillsjö också utforskat hemmets betydelse för äldre personer. Hon poängterar vikten av hemmet inte förvandlas till en vårdmiljö utan att personalen fokuserar på att ge bästa möjliga vård i hemmet med minsta möjliga intrång i hemmets sfär.


Jan Zirk, prodekan i högskolans fakultetsnämnd för lärande, hälsa och samhälle, Carl-Henrik Ohlsson, vd för Länsförsäkringar Skaraborg, Arne Zettersten, preses (ordförande) för Skaraborgs akademi och pristagaren Catharina Gillsjö.

Artikel i vårdförbundets tidskrift

Tidigare pressmeddelande - äldre med smärta är en utsatt grupp

Kontakt