Pris till forskning inom kognitionsvetenskap

2014-11-12

Skaraborgs Akademi delar varje år ut ett pris till den bästa avhandling vid Högskolan i Skövde. I år heter pristagaren Henrik Svensson, biträdande lektor i informationsteknologi. Den prisvinnande avhandlingen handlar om hur simuleringar ligger bakom våra tankar. Prissumman ligger på 10 000 kronor och skänks årligen av Länsförsäkringar Skaraborg.

– Jag är jätteglad och stolt över att ha fått priset. Att belönas för avhandlingens innehåll ger mig också extra inspiration och kraft att fortsätta arbeta med att vidare utveckla teorierna i avhandlingen, säger Henrik Svensson.

Kognitionsvetenskapen har under de senaste tre decennierna fokuserat till stor del på att förstå hur vår kognition är grundad i kroppsliga förmågor. Henrik Svenssons avhandling visar hur man kan förklara högre kognitiva förmågor som simulerade handlingar och perceptioner samt introducerar hypotesen att en funktion av våra drömmar under vår barndom är att hjälpa hjärnan att utveckla förmågan att skapa simuleringar som också kan användas i det vakna tillståndet.

– Min avhandling är främst grundforskning och jag tycker det är kul att det är särskilt kul att den typen av forskning blir belönad i en tid då mycket fokus läggs på tillämpad forskning, säger Henrik Svensson.

Henrik Svensson ingår i forskningsgruppen Interaction Lab vid Högskolan i Skövde, som består av ca 20 personer som forskar kring kognitiva system (t.ex. autonoma robotar) och interaktiva system (som t.ex. dataspel och beslutsstödssystem).


Pris tilldelas Henrik Svensson

Henrik Svenssons forskning

Kontakt