Rekordintresse för sommar- och höstterminerna

2014-05-09

När Högskolan i Skövdes styrelse samlades vid fredagens styrelsemöte rapporterade rektor Sigbritt Karlsson om goda resultat från den senaste myndighetsdialogen med utbildningsdepartementet och rekordhöga söksiffror inför såväl sommar- som höstterminerna.

Inför sommarterminen har Högskolan i Skövde 3,4 behöriga förstahandssökande per antagen, där de flesta andra lärosäten i Sverige ligger under 2,0 per antagen.

– Det går överlag bra för Högskolan i Skövde. Vi ser ett rekordhögt söktryck inför höstterminen och inför den stundande sommarterminen har vi det högsta söktrycket i hela Sverige. När våra utbildningar får kritik, som nu i veckan gällande biomedicinutbildningarna, analyserar vi läget och vidtar åtgärder. Om vi ser till helheten av de pågående kvalitetsgranskningar som genomförs av Universitetskanslerämbetet så håller den stora majoriteten av våra utbildningsprogram en hög eller mycket hög kvalitet, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Almedalen och Sweden Game Arena

Högskolan i Skövde kommer att delta i årets Almedalsvecka med två olika seminarier. Det ena med fokus på smartare fördelning av Sveriges forskningsmedel och det andra med fokus på den accelererande svenska dataspelindustrin, med centrum i Skövde. Sweden Game Arena, som drivs av Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Skövde kommun, kommer att samla politiker, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare för att skapa intresse och synliggöra vilken enorm potential som finns inom denna bransch – i synnerhet för Skövde och Sverige internationellt sett.

– Det är viktigt för oss att närvara med vår expertis, synliggöra områden där vi ser en stark tillväxtpotential för såväl akademi som näringsliv och påverka beslutsfattare, säger Sigbritt Karlsson.

Samverkan på alla plan

Högskolan i Skövde rankades i topp på Svenskt Näringslivs nationella kartläggning över hur svenska lärosäten samverkar med näringslivet. Av de 100 bästa utbildningsprogrammen återfanns 16 på Högskolan i Skövde.
– Nära kontakt mellan forskning, utbildning och arbetsliv är ett effektivt verktyg för att nå bättre lärande och underlättar nyexaminerades etablering på arbetsmarknaden, säger styrelseordförande Urban Wass.

Högskolan samverkar också i ett etablerat forskningssamarbete med Högskolan i Borås, något som kommer att fortsätta och utvecklas vidare i framtiden.
– Högskolan i Skövde är ett självständigt och kvalitetsstarkt lärosäte, men vi är inte främmande för täta samarbeten med såväl andra lärosäten, som forskningscentrum och näringslivsaktörer, avslutar Urban Wass.

Kontakt