Rekordstort mentorprogram nystartar på Högskolan i Skövde

2013-09-16

Allt fler studenter vid Högskolan i Skövde upptäcker fördelen med att under studietiden ha kontakt med en mentor ute i arbetslivet. För knappt tio år sedan då mentorprogrammet startade var det ca 20 studenter som deltog. När mentorer och adepter träffas för första gången det här läsåret på tisdag kväll är de rekordmånga – 93 par!

- Det betyder att vi engagerat lika många ideella mentorer från näringsliv och offentlig sektor som studenter, vilket är fantastiskt, säger Högskolan i Skövdes arbetsmarknadskoordinatorer Christina Landelius Törning och Eric Hellgren som håller i programmet.Mentorprogrammet är inget utbildningsprogram, men däremot en unik möjlighet för andra- och tredjeårsstudenterna på samtliga av Högskolans utbildningsprogram att under ett läsår få ett personligt bollplank inom det yrkesområde som de funderar på att satsa på efter examen.

Mentorprogrammet är kostnadsfritt, även mentorerna ställer upp utan ersättning. I stället handlar det om att investera engagemang och tid. Adepter och mentorer träffas ungefär en gång i månaden och dessutom erbjuder mentorskapet gemensamma möten med skräddarsydda mingelträffar och föreläsningar.

Högskolestudenter som har bra kontakter med arbetsmarknaden har en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön, enligt Svenskt Näringsliv.

- Och det är något som alltså som fler och fler av våra studenterna upptäcker. Därför växer mentorprogrammet och därför får vi också adepter från i stort sett alla utbildningsområden, berättar Christina Landelius Törning.

- Högskolans unika mentorprogram öppnar dörrar till arbetslivet för de deltagande studenterna. Samtidigt får mentorerna ta del av en nyfiken och nytänkande students syn och idéer. Erfarenheterna visar att mentorerna har minst lika stort utbyte av mentorprogrammet som studenterna, säger Eric Hellgren.

Arbetsmarknadskoordinatorerna Christina Landelius Törning och Eric Hellgren
Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer Christina Landelius Törning och Eric Hellgren.