Rekordtidigt intresse för mentorskap

2012-02-24

Aldrig tidigare har mentorskapsprogrammet på Högskolan i Skövde haft studenter som gjort sin intresseanmälan redan i februari – förrän i år!

Orsaken kan vara att de nuvarande studenterna har förstått vikten av att snarast möjligt ställa in siktet på framtiden.

Men kanske också på att Högskolans arbetsmarknadskoordinator vid sin medverkan på arbetsmarknadsdagen Framtid den 22 februari inte bara bjöd på kokosbollar utan också stenhårt marknadsförde fördelarna med en personlig mentor.

Flygblad delades ut, samtal fördes med blivande andra- och tredjeårsstudenter och tävlingskuponger överlämnades. Där gällde det inte enbart att identifiera ett antal av de övriga utställarnas verksamheter utan att också svara på utslagsfrågan om hur många mentorskapspar Högskolan sammanlagt haft läsåren 2007 – 2012. Rätta svaret var 172 och förstaprisvinnaren blev Loa Wagner som bara missade med två, tätt följd av Johanna Wahlin Eriksson och Dennis Joelsson.

Rekordtidigt intresse för mentorskapChristina Landelius Törning var en av Högskolans arbetsmarknadskoordinatorer som marknadsförde mentorskapsprogrammet på arbetsmarknadsdagen Framtid. Adam Jonsson behövde inte övertygas, han hade en egen mentor läsåret 2009 – 2010.