Högskolan i Skövdes rektor tar plats i UKÄ:s insynsråd

2016-01-22

Regeringen har beslutat att rektor Sigbritt Karlsson ska ingå i UKÄ:s insynsråd.

Den 21 januari beslutade regeringen att Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, ska ingå som ledamot i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) insynsråd. Det innebär att hon tillsammans med rådets övriga ledamöter ska fungera som rådgivare till universitetskansler Harriet Wallberg. Ledamöterna i insynsrådet ska också säkerställa den demokratiska insynen i UKÄ:s arbete.

– Efter regering och riksdag är UKÄ den beslutsinstans som påverkar högskolor och universitets vardagsarbete mest. Som ledamot i insynsrådet förväntas jag föra in ett praktiskt perspektiv från hela universitets- och högskolesektorn i UKÄ:s arbete. Det är i sin tur ett perspektiv som präglas av mina erfarenheter som forskare och mina erfarenheter som rektor. Båda perspektiven kommer att behövas i det här uppdraget, säger Sigbritt Karlsson.