Rektorer vill sköta utbildningsgranskningarna

2014-04-16

Lärosäten vill få rätten att själva svara för utbildningsgranskningar. Dessa skulle helt eller delvis ersätta Universitetskanslerämbetets utbildningsgranskningar.

Rektorer för alla Sveriges universitet och högskolor, däribland rektor Sigbritt Karlsson, har i dagarna skrivit ett gemensamt inlägg i Dagens Nyheter tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer.

Rektorerna menar att lärosäten efter prövning kan erhålla rätten att själva svara för utbildningsgranskningar – en rätt som då helt eller delvis ersätter UKÄ:s utbildningsgranskning, men som i gengäld ger UKÄ den viktiga uppgiften att granska lärosätenas kvalitetsutvärderingssystem.

Den modell man föreslår främjar den utvecklingsförmåga som finns i svensk högre utbildning och skapar förutsättningar för lärosätenas inre utvecklingsarbete. Sveriges samlade rektorer lämnar nu därför en formell skrivelse till regeringen.

Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter.