Rektorsrekrytering och utvecklingsplan på Högskolans styrelsemöte

2016-06-03

Högskolan i Skövdes styrelsemöte den 3 juni innehöll inga beslutspunkter. Däremot fick styrelsen information om läget i den pågående rektorsrekryteringen och diskuterade frågor som rör arbetet med Högskolans utvecklingsplan.

Regeringen beslutade den 2 juni att Högskolan i Skövdes nuvarande rektor, Sigbritt Karlsson, blir ny rektor för KTH. Regeringsbeslutet innebär att Sigbritt Karlsson formellt gör sin sista dag som rektor för Högskolan i Skövde den 11 november.

– Det är bara att gratulera KTH till en bra rekrytering. Regeringens beslut ligger i linje med vår planering och det känns skönt att vi redan har kommit en bra bit i processen med att rekrytera Sigbritts efterträdare, säger Högskolan i Skövdes styrelseordförande Urban Wass.

Genom annonsering, nominering och användning av rekryteringsföretag har Högskolan arbetat fram en lista med möjliga kandidater till uppdraget som rektor. Nu handlar det om att plocka ut de namn från listan som bäst uppfyller de skrivningar som finns i den anställningsprofil styrelsen har fastställt.

– Vi räknar med att genomföra intervjuer med kandidater i början av sommaren. Vi försöker hålla uppe tempot i processen och vi siktar mot att en ny rektor ska kunna tillträda vid årsskiftet 2016/2017, säger Urban Wass.

Viktigt utvecklingsarbete

Som ett led i arbetet med en ny utvecklingsplan, som ska börja gälla 2017, har Högskolan genomfört interna genomlysningar av flera olika områden. Arbetet har pågått sedan början av 2015 och rör allt från internationalisering till utbildningsutbudets utformning samt hur Högskolans förvaltning ska stödja den akademiska utvecklingen. Vid styrelsens möte den 3 juni var några av dessa genomlysningar uppe till diskussion.

– För att vi ska göra Högskolan i Skövde ännu starkare ställer vi just nu många grundläggande frågor till oss själva. Vi frågar oss vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Inom vilka områden ska vi vara bäst och inom vilka områden räcker det att vara bra? Svaren vi ger oss själva kommer att påverka skrivningarna i den nya utvecklingsplanen, förklarar Urban Wass.

Arbetet med den nya utvecklingsplanen kommer att pågå hela hösten. Styrelsen har planerat att lägga en stor del av mötet i september på att arbeta med de mål som dokumentet sätter upp för lärosätet.

– För styrelsen är det viktigt att Högskolans utvecklingsarbete fortgår även under den tid det tar att rekrytera en ny rektor. Därför hoppas vi kunna fastställa den nya utvecklingsplanen vid vårt möte i december. Dokumentet ger en ny rektor en viktig bas att utgå från, säger Urban Wass.

 

Kontakt