Att organisera för ett hållbart arbetsliv

2017-02-24

Att organisera för ett hållbart arbetsliv Kraven på organisationer har ökat till följd av en ökad konkurrens, individualisering och tillgänglig information. För organisationsledningar innebär detta en hel del stress och ledningsutmaningar. Hur kan man organisera för att möta de utmaningar som den ökande komplexiteten och kravbilden ställer? Tisdag den 28:e februari arrangeras ett Reväst seminarium vid Högskolan i Skövde.

Reväst är ett samarbetsorgan mellan olika intressenter i Västsverige såsom regionerna, kommuner, fackförbund samt universitet och högskolor. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på arbetsmarknad och samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige.

Seminarium: Att organisera för ett hållbart arbetsliv

Kraven på organisationer har ökat till följd av en ökad konkurrens, individualisering och tillgänglig information. För organisationsledningar innebär detta en hel del stress och ledningsutmaningar. Hur kan man organisera för att möta de utmaningar som den ökande komplexiteten och kravbilden ställer? Hur kan vi förhålla oss till det gränslösa arbetslivet utifrån såväl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv, och hur kan vi rusta medarbetare och studenter för ett hållbart arbetsliv?

Program:

 • Att organisera för ett hållbart arbetsliv
  Inledning av professor Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde, som presenterar dagens tema och seminarieprogrammet.
 • Att utveckla ett hållbart arbetsliv
  Nomie Eriksson, universitetslektor och ämnesföreträdare i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
 • Medarbetarskap och hållbarhet
  Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi och forskningsledare, Högskolan i Skövde
 • Självledarskap i utbildningen – ett recept för ett hållbart arbetsliv?Hannah Larsson, karriärvägledare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  Keep Calm and Do Everything
 • Arbetsliv vs fritid, träning vs fika, vabba vs vobba? • Susanne Grahn, ombudsman Unionen