Så arbetar Högskolan i Skövde enligt nya dataskyddsförordningen

2018-05-23

På fredag börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Syftet med förordningen är att på olika sätt stärka den personliga integriteten. På Högskolans webbplats finns nu därför utökade uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter publicerade.

Högskolan i Skövde behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och högskola, att stå för forskning och utbildning och samverka med det omgivande samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Högskolan sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund.
– Som samhället ser ut i dag, där många personuppgifter finns tillgängliga och lagras online, är det viktigt att betona och värna om den personliga integriteten. Därför välkomnar vi GDPR, säger Albina Vizlin, Högskolan i Skövdes dataskyddsombud, som med stöd från jurist formulerat Högskolans uppdaterade arbete på området.

Så hanterar vi dina personuppgifter

www.his/gdpr

Kontakta

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@his.se

Albina Vizlin
HR-controller
HR-avdelningen
albina.vizlin@his.se
Telefon: 0500-448004