Så gör vi natur- och kulturarvet mer levande - digitalt

2018-06-20

För att skydda och trygga vårt natur- och kulturarv förs ofta digitalisering fram som en lösning. Men hur undviker vi att digitaliseringen inte bara blir ytterligare en form av magasinering? Är berättande via dataspelsteknologi en möjlig lösning? Under ett seminarium i Almedalen, den 4 juli, djupdyker Högskolan i Skövde i frågan med stöd av konkreta exempel.

Genom Sveriges anslutning till Agenda 2030 har vi åtagit oss att arbeta för hållbara städer och samhällen. I detta ligger att skydda och trygga vårt natur- och kulturarv.
– Den digitala tekniken ger oss förutsättningar, särskilt när vi ska få den nya generationen att bli intresserad behöver vi dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Men det gäller att vi använder den nya tekniken på rätt sätt. Forna historier behöver stöpas på nya sätt. Exempelvis genom dataspelsteknologi – för att undvika nya former av hyllvärmare i digital miljö, säger Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, vid Högskolan i Skövde, som forskar på området och medverkar vid seminariet i Almedalen.

Ett moderniserat berättande i fokus på seminariet i Visby

Vid seminariet diskuterar vi hur vi ska levandegöra vårt natur- och kulturarv och undvika att digitalisering bara blir ytterligare ett magasinerande eller dokumenterande. Samtidigt synar vi olika exempel på hur dataspelsteknologi kan användas i arbetet. Exemplen kommer från projekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg samt kommunikationsprojektet "Här finns liv", som är knutet till Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
– Vi kommer att berätta om vad hittills har gjort för att modernisera berättandet och också blicka framåt, säger Lars Vipsjö.

Medverkande

Conny Brännberg (kd), ordförande i kulturnämnden, Västra Götalandsregionen
Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde
Sofia Guldbrand, processledare för näringsliv, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Johanna Nylander, dataspelsbranschen, moderator

Tid & Plats

Tid: Onsdagen den 4 juli kl. 09.00 – 10.00.
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby. 

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen.

Läs mer om Västsvenska Arenan.

Lars Vipsjö

Lars Vipsjö jobbar för att modernisera berättandet med stöd av digital teknik.