Så kan myndigheter få kontroll över sin egen information

2019-06-27

Medborgarnas förtroende för våra offentliga institutioner förutsätter att myndigheter har rådighet över sin egen information och kontroll på de IT-system som används för att förvalta viktiga data och handlingar. Under ett seminarium i Almedalen torsdagen den 4 juli diskuterar vi hur myndigheter både ska kunna uppnå rådighet och undvika inlåsning.

Myndigheter behöver ha rådighet över sin egen information för att långsiktigt kunna förvalta viktiga data och handlingar. Under senare år har många myndigheter anskaffat molntjänster som används för att upprätta, förvalta och återanvända information.

Molntjänster kan dock innebära att myndigheter varken har rådighet över sin information eller har möjlighet att återanvända den. För att kunna återanvända sin information krävs att molntjänsten kan exportera all information samt använder öppna standarder. God förvaltning av en myndighets handlingar förutsätter oförvanskade handlingar som förvaltas med hjälp av lämpliga IT-system.

– En hållbar digitalisering förutsätter utveckling och anskaffning av olika IT-lösningar där beslutsfattare bemästrar och kan hantera olika tekniska, juridiska och ekonomiska utmaningar. Det är inte lätt att kunna överblicka och fatta väl avvägda beslut som undviker oönskad inlåsning i en föränderlig miljö, säger Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde.

Diskussionens fokus är rådighet och kontroll

I dagens samhälle skaffar många myndigheter olika IT-lösningar som leder till att det skapas olika former av inlåsning. I Almedalen kommer vi att diskutera vad det innebär och vad det kan leda till när man skaffar olika IT-lösningar och i det sammanhanget diskutera rådighet och hur staten kan ha kontroll över sin egen information.

Medverkande

Björn Lundell, professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Daniel Melin, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Håkan Pettersson, IT-strateg, Migrationsverket
Moderator: Ylva Carlqvist Warnborg, vetenskapsjournalist

Tid & Plats

Tid: Torsdagen den 4 juli kl. 11:45 - 12:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på his.se/almedalen.

https://vastsvenskaarenan.se/

Vi twittrar via @VastArenan och @HogskolanSkovde

 

Relaterad information

Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan

Konferens: Hållbar digitalisering, 19/8

@VastArenan på Twitter

Kontakt