Så minskar vi det digitala utanförskapet bland äldre

2019-06-17

Digitaliseringen är en stor möjlighet för samhället. Det innebär att Sveriges invånare har en större närhet till samhällsservice, jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. Men för många äldre har digitaliseringen istället blivit ett hinder. På ett seminarium i Almedalen onsdagen den 3 juli diskuterar vi hur det digitala utanförskapet bland äldre kan brytas – och det rejält.

Vårt samhälle blir mer och mer digitalt. I Sverige ska digitaliseringen av offentlig sektor snabbas på och vi är duktiga på att dra nytta av dess möjligheter. Men det krävs att människor förstår tekniken bakom, för att kunna ta till sig servicen till fullo. Hundratusentals svenska pensionärer står idag utanför det digitala samhället, men det går att ändra på.

Genom projektet ”Mer Digital” – en satsning initierad av Telia och Sunne kommun, där Högskolan i Skövde stod för forskningsinsatsen, har det visat sig att det digitala utanförskapet bland äldre kan brytas ordentligt. Projektet går ut på att pensionärer, som är nyfikna på digital teknik och som frivilligt anmält sig, får delta i en utbildning. Lärarna är högstadieelever som känner sig hemma i digitala miljöer. Pensionärerna som deltog var nyfikna på, och fick lära sig bland annat hur de ringer via Skype, lägger upp annonser på Blocket och hanterar bankers e-tjänster.

Positiva resultat i fokus på seminariet

Resultatet från projektets första utbildningstillfälle i Sunne visade att en övervägande majoritet av de deltagande pensionärerna blev mer digitala av utbildningen. Nu står flera svenska kommuner i kö för att delta.

– Mer digital gör det möjligt för äldre människor att på lika villkor delta i samhället och digitaliseringen. Efter utbildningstillfällena är den överväldigande känslan att deltagarnas mod har ökat – de vågar prova, säger Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Det finns också ett stort värde i att det är just ungdomar som får vara de som lär ut sina kunskaper till seniorerna.

– När unga och äldre möts raseras fördomar och de ökar förståelsen för varandra, vilket i sin tur leder till att samhällets hållbarhet stärks, säger Eva Söderström.

Medverkande

Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, Liberalerna
Mia Forsäng, Business Accelerator, Telia
Kristina Lundberg, Näringslivsutvecklare, Sunne kommun
Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

Tid & Plats

Tid: Onsdagen den 3 juli kl. 15:30 - 16:15
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på his.se/almedalen.

https://vastsvenskaarenan.se/

Vi twittrar via @VastArenan och @HogskolanSkovde

 

Relaterad information

Utbildning kan minska digitalt utanförskap bland äldre

Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan

@VastArenan på Twitter

Kontakt