Så ska datorspelens drivkrafter få fler i unga i sysselsättning

2018-06-19

Idag saknar 80 000 unga mellan 15 och 24 år sysselsättning. Samtidigt har många ungdomar, i målgruppen, ett starkt intresse för datorspel, spelteknik och spelkultur. Med ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde är målet att datorspelens positiva drivkrafter ska komma till nytta på nya sätt – för att få fler unga i jobb eller studier. Måndagen den 2 juli tas nästa avstamp, vid ett seminarium i Almedalen.

– Vi ser att gruppen av ungdomar är ungefär lika stor oavsett låg- eller högkonjunktur. Så vi behöver nå de här ungdomarna på nya sätt, på deras villkor, säger Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, och fortsätter:
– Syftet och målet är nyttja ungdomarnas engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

Seminariet utgår från Studio Ludum, ett metodkoncept skapat av spelintresserade ungdomar, forskare vid Högskolan i Skövde och kommuner i Skaraborg. I Studio Ludum används den positiva drivkraften i spel och spelkultur för att föra ungdomar närmare skolan eller ett arbete.

Belöningsmekanismer i fokus på seminariet i Visby

Under seminariet diskuterar vi de generella utmaningar som finns när vi vill nå och förstå ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi belyser hur de motivations- och belöningsmekanismer som finns i dataspel kan användas för att öka interaktionen med och engagemanget hos spelintresserade ungdomar. Till sist frågar vi oss hur "spelifiering" kan komplettera samhällsinsatser som dessa ungdomar redan möter.

– Spelifiering handlar om att använda mekanismer som är vanliga inom spel, exempelvis tydliga regler och målsättningar som motiverar och belönar spelaren. I projektet Studio Ludum kommer vi att använda den naturliga dragkraft som spel har för att skapa ett engagemang hos deltagarna, avslutar Katrin Dannberg.

Medverkande

Adam Palmquist, utvecklingsledare, Insert Coin
Isabel Eriksson, kulturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund
Max Danielsson, teknik- och spelintresserad tonåring som jobbat för Arbetsförmedlingens innovationscenter
Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde
Rebecka Herdevall, handläggare för bidrag till insatser för unga som varken arbetar eller studerar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågo
Per Strömbäck, dataspelsbranschen, moderator

Tid & Plats

Tid: måndag 2 juli, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby.

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen.

Läs mer om Västsvenska Arenan.

Katrin Dannberg

Katrin Dannberg deltar i Högskolans seminarium i Almedalen. 

Relaterad information

På plats i Almedalen: Fullsatt när dataspel och ungdomsarbetslöshet stod i fokus

Mer om forskningsprojektet 

Högskolan i Skövde fokuserar på digitalisering för hållbarhet under Almedalsveckan 2018 

Kontakt