Så utvecklar Högskolan i Skövde verksamheten

2014-12-11

Styrelsen för Högskolan i Skövde har sammanträtt och slagit fast budgeten för 2015. Bland satsningarna finns bland annat 15 miljoner kronor för att Högskolan i Skövde ska dra till sig mer forskningsmedel från EU. Därtill informerades styrelsen om nya utbildningsprogram samt förstärkning av samarbeten i Skaraborg på vårdområdet och inom industrin. Ytterligare en aktuell fråga var hur det rikspolitiska budgetläget påverkar Högskolan i Skövde.

Torsdagen den 11 december beslutade Högskolan i Skövdes styrelse om lärosätets budget för 2015. Bland annat kommer Högskolan i Skövde att investera 15 miljoner kronor för att kunna vara med och konkurrera om forskningsbidrag från EU.

– Vår forskning håller så hög kvalitet att vi kan konkurrera om EU-medel. Men att hitta samverkanspartners och sätta ihop ansökningar till EU:s olika utlysningar är en vetenskap i sig själv och våra forskare behöver få rätt förutsättningar för att lyckas. Det är för att skapa dessa förutsättningar som vi vill göra den här satsningen, säger Urban Wass, ordförande i Högskolan i Skövdes styrelse. Medlen tas från det egna myndighetskapitalet, statsförvaltningens motsvarighet till det som i näringslivet kallas eget kapital.

Den politiska turbulensen kring statens budget har medfört nya planeringsförutsättningar för landets myndigheter. I den budget som styrelsen nu beslutade om för Högskolan i Skövde finns ungefär 10 miljoner kronor mindre till utbildning 2015 jämfört med 2014.

– För vår del är det förhållandevis liten skillnad mellan de olika politiska blockens budgetförslag. Vi räknar med att de kommande åren innebär att vi får mindre pengar att utbilda för, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Samtidigt är Högskolans rektor tydlig med att de minskande resurserna inte får gå ut över utbildningarnas kvalitet. Istället anpassar sig lärosätet till de nya förutsättningarna genom att ta in färre studenter. I den budget som styrelsen nu har antagit räknar Högskolan i Skövde med att ha cirka 350 helårsstudenter färre 2015 jämfört med 2014.

– Vi anpassar oss till situationen och arbetar hela tiden för att ha en effektiv och högkvalitativ verksamhet med fokus på innovation. På så sätt klarar vi de förändringar vi står inför, säger Sigbritt Karlsson.

Högskolan i Skövde satsar därför genom en rad initiativ. Till exempel startar nu några nya utbildningsprogram, bl.a. en så kallad Master by research inom Informationsteknologi. Högskolan arbetar för fullt med att stärka samverkan inom vårdområdet bland annat med Skaraborgs sjukhus. Därtill arbetar Högskolan i Skövde ihop med Gothia Science Park och näringslivet med samverkansplattformen Kunskapsdriven industri. Det är en plattform som ökar möjligheten att tänka nytt kring utbildningar, öka intresset för teknikutbildningar samt initiera nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Sammantaget ser jag ljust på de goda möjligheter som Högskolan i Skövde nu har med erkänt hög kvalitet i våra utbildningar och vår forskning i förening med goda relationer och väl byggda samarbeten, säger Sigbritt Karlsson.

 

Kontakt