Nya forskningsprojekt stärker näringslivets och Högskolan i Skövdes konkurrenskraft

2017-12-15

2018 startar Högskolan i Skövde sju nya projekt inom sin forskningsmiljö INFINIT. I samtliga fall rör det sig om projekt som drivs i samverkan med näringslivet och där KK-stiftelsen är den huvudsakliga finansiären. Totalt omfattar projekten 13 miljoner kronor, pengar som därmed stärker både näringslivets och Högskolans konkurrenskraft.

Minst sju nya forskningsprojekt kommer att dra igång inom ramen för Högskolan i Skövdes forskningsmiljö INFINIT under 2018. Detta står klart sedan huvudfinansiären, KK-stiftelsen, beslutat att godkänna flera projektplaner.

INFINIT:s forskning är inriktad mot generering, kvalitetssäkring, analys och visualisering av data med hjälp av informationstekniska system och modeller. Forskningen i miljön sker i nära samverkan med företag vilket gör att de nu aktuella forskningsprojekten stärker både akademi och näringsliv. De projekt som nu fått klartecken får tillsammans 13 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Forskningsmiljön INFINIT är en långsiktig satsning från KK-stiftelsen på Högskolan i Skövdes utveckling mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö. Högskolan i Skövde är ett av fem svenska lärosäten där KK-stiftelsen gör den här typen av satsning.

Flera av de nu beviljade projekten innebär att nya forskare kan rekryteras till miljön. Detta innebär i sin tur att INFINIT:s möjlighet att göra stor skillnad för både företag och Högskolan ökar.

Forskningsprojekt som nu fått klartecken att starta

Projekt: Swedish Metal - Skapa värde genom att använda och utveckla den senaste dataanalystekniken för den svenska metallindustrin.
Projektledare: Gunnar Mathiason
I samarbete med: Sandvik Materials Technology AB, SSAB EMEA AB, Advectas AB, Jernkontoret

Projekt: DMDPipe – Pipeline för identifiering av sjukdomsalstrade moduler för individualiserad diagnostik och behandling
Projektledare: Zelmina Lubovac
I samarbete med: TATAA Biocenter AB, AstraZeneca AB, MultiD Analyses, Linköpings universitet

Projekt: OPTION - Logistics Optimization for Productivity Improvement
Projektledare: Masood Fathi
I samarbete med: Xylem AB, Jönköping University

Projekt som innebär rekrytering av forskare till INFINIT

Rekrytering av en biträdande lektor med inriktning mot analys av biomarkörsdata
I samarbete med: Redoxis AB, TATAA Biocenter AB, Unilabs AB
Projektledare: Diana Tilevik

Rekrytering av en biträdande lektor med inriktning mot biomedicinsk big data för identifiering av biomarkörer.
I samarbete med: AstraZeneca AB, Takara Bio Europe AB,
Projektledare: Jane Synnergren

Rekrytering av Internationell gästprofessor till Software Systems Research Group
I samarbete med: Husqvarna AB, imCode Partner AB, JAK medlemsbank, PrimeKey Solutions AB, RedBridge AB, SINF
Projektledare: Björn Lundell

Rekrytering av lektor inom utveckling av intelligenta system för produktionsutveckling och människa-robot-interaktion (HRI)
I samarbete med: Volvo Lastvagnar AB
Projektledare: Paul Hemeren

 

Kontakt