Skaraborgs Akademi belönar två av Högskolan i Skövdes doktorer

2016-11-22

Skaraborgs Akademi delar årligen ut pris till en doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde som förtjänar särskild uppmärksamhet. Priset delas ut torsdagen den 24 november i samband med att Skaraborgs Akademis gör sitt numera traditionella besök på Högskolan. I år delas priset första gången mellan två forskare – Margaretha Larsson och Jesper Holgersson.

Margaretha Larsson är lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande, Jesper Holgersson är lektor i informationssystemutveckling vid Institutionen för informationsteknologi.

Margarethas avhandling behandlar tonårsflickors hälsa och hur den kan stärkas.
– Tonårsflickor mår bra när de i en gemenskap med andra känner att de lever i ett sammanhang som ger mål och mening i vardagen. Väsentligt för dem är att kunna leva ut sitt liv och att känna en balans mellan förmågan att tolka och förstå vad som händer i kroppen och förmågan att kunna agera i vardagen.

Margaretha Larsson menar att om tonårsflickor ska må bra förutsätter det närvarande av andra som har en vilja och ett intresse för att skapa tillitsfulla relationer med flickorna. Dessa tillitsfulla relationer ger en stabilitet i vardagslivet som skapar en trygg grund för flickorna att utvecklas från och växa som människor.                 

– Att stödja och stärka tonårsflickors hälsa handlar också om att föräldrar anpassar sitt föräldraskap i takt med flickans utveckling och behov och att föräldrar och skolsköterskor stödjer en hälsosam livsrytm där flickorna kan få hjälp och stöd för att kunna hantera det dagliga livet

Jesper Holgersson, avhandling handlar om E-tjänster. Dessa används idag i alla möjliga sammanhang, inte minst av offentliga förvaltningar där internet alltmer används som en primär kanal för att erbjuda olika typer av service digitalt. Det kan handla om att söka bygglov eller att deklarera.

Jesper lyfter fram vikten av medverkan från användarna vid utveckling av offentliga e-tjänster. Han analyseras användares förmåga och vilja att medverka vid utveckling av offentliga e-tjänster, samt offentliga förvaltningars attityder till och erfarenheter av användarmedverkan. Han presenterar också ett antal riktlinjer för hur användarmedverkan bör genomföras vid utveckling av offentliga e-tjänster.

Det är Högskolans fakultetsnämnd som föreslår mottagaren av priset som delas ut i Skaraborgs Akademi namn. De motiverar sina val med att Margaretha Larssons avhandling innehåller välmotiverade studier med ett brett och ambitiöst upplägg. Avhandlingen bedöms också behandla ett område som är högst relevant för samhället och som behöver belysas inom den akademiska forskningen. Jesper Holgerssons avhandling är ett excellent arbete som applicerar teoretiskt material från det generella området informationssystemutveckling på en ny domän på ett elegant sätt.

Det är Länsförsäkringar som skänker prispengarna på 10 000 kronorna, som i år alltså delas mellan Margaretha Larsson och Jesper Holgersson.

Jespers avhandling har titeln "User participation in public e-service development guidelines for including external users".

Margarethas avhandling heter "Tonårsflickors hälsa – att stödja och stärka."

Pop cafe ht 2016

Pop cafe ht 2016

För mer information kontakta:

Margaretha Larsson
Lektor i omvårdnad 
Tfn 0500-44 8479, 
margaretha.larsson@his.se

Jesper Holgersson
Lektor i informationssystemutveckling
Tfn 0500-448362
jesper.holgersson@his.se