Skövde kommun och Högskolan i Skövde fördjupar sin samverkan

2017-11-01

Ett nytt samarbetsavtal banar väg för ett fördjupat samarbete mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde.

Skövde kommun och Högskolan i Skövde vill samarbeta ännu effektivare och mer med varandra. Därför har parterna tecknat ett samarbetsavtal som beskriver hur samarbetet formellt ska organiseras.

– Skövde kommun och Högskolan i Skövde har alltid samarbetat informellt på en mängd olika nivåer. Men idag är både Högskolan och kommunen så stora och komplexa organisationer att vi behöver formalisera samarbetet för att göra det hållbart, effektivt och framgångsrikt, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetsavtalet ger ledningarna för Skövde kommun och Högskolan möjlighet att sätta fokus på områden som är strategiskt viktiga för båda parter. För att göra detta skapas ett råd där kommunen representeras av kommunalråden och kommundirektören medan Högskolan representeras av rektor, prorektor och högskoledirektör. Under rådet finns arbetsgrupper som jobbar med olika gemensamma områden. Hit hör till exempel näringslivsutveckling, kunskaps- och kompetensutveckling inom kommunal vård och omsorg, bostads- och lokalfrågor och marknadsföringsfrågor. De olika grupperna rapporterar till det gemensamma rådet.

– Skövde kommun och Högskolan har flera olika områden där vi delar både utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Att samordna vårt arbete och knyta samman långsiktig strategiskt arbete med mera operativt arbete i de enskilda frågorna gör oss starkare. Att vi nu etablerar en tydlig struktur för samarbetet ger oss möjlighet att arbeta mer proaktivt än reaktivt, säger Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde.

Lars Niklasson och Katarina Jonsson skriver under samarbetsavtalet.
Lars Niklasson och Katarina Jonsson skriver under samarbetsavtalet.

Högskolan i Skövde kommer också att teckna en avsiktsförklaring med Skaraborgs kommunalförbund. Denna avsiktsförklaring fungerar på ett liknande sätt som samarbetsavtalet med Skövde kommun. Styrelsen för Kommunalförbundet har ställt sig bakom en sådan avsiktsförklaring, och det är i princip endast underskrifter som saknas.

– Avsiktsförklaringen med kommunförbundet skapar en ram för Högskolans samarbete med alla Skaraborgs kommuner. Inom den ramen kan vi tillsammans skapa olika insatser som stärker vår regions konkurrenskraft. Det är viktigt för oss att vara hela skaraborgsområdets högskola, säger Lars Niklasson.

Avtalet som Skövde kommun och Högskolan i Skövde nu har ingått med varandra löper i två år och ska därefter utvärderas.

Mer information

Kontakta Katarina Jonsson 073-461 42 77 och Lars Niklasson 0500-448143.

 

Kontakt