Skövdeforskare del av världsnyhet om insektsdöd

2019-02-21

Få har nog undgått att under senaste tiden först nås av världsnyheten om insektsdöd, för att sedan läsa uppföljningen där forskare tonar ned larmet. Vad som däremot inte nådde läsarna var att en lektor på Högskolan i Skövde ligger bakom en del av den forskning som den senare artikeln baseras på.

Mikael Johannesson, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, har tillsammans med Markus Franzén på Linnéuniversitetet studerat fjärilsfaunan i det skånska naturreservatet Kullaberg. Det är deras studie ”Predicting extinction risk of butterflies and moths (Macrolepidoptera) from distribution patterns and species characteristics” medierna valt att ta med i sin rapportering.

Resultatet från studien var inte särskilt positivt – det visade sig att nästan hälften av arterna hade försvunnit sedan 1950-talet. Anledningen till minskningen var dock delvis att människan förändrat fjärilarnas livsmiljö genom att anlägga en golfbana. Många av arterna hittas idag på andra håll och vissa har till och med gynnats av det varmare klimatet. Det framhävs tydligt i artikeln att nästan alla studier kring mångfald bland insekter gjorts i Europa eller USA och att resultaten därför riskerar att ge en ganska snedvriden bild av hur det ser ut globalt

– Det är roligt att vår forskning når ut så långt att den blir del av en världsnyhet! Det är också roligt att visa på att vi forskare kan jobba så tvärvetenskapligt. Det blir viktigare och viktigare att vi jobbar över institutionsgränserna, säger Mikael Johannesson.

Mikael, som i grunden är datavetare, har inte bara datavetenskaplig kompetens. Han har även forskat på många olika områden inom Högskolans profil. Bland annat har han fokuserat på vård och serious games. På fritiden ägnar han sig gärna åt studier inom biologi med huvudsyftet att främja utrotningshotade arter.

Mikael Johannesson

Kontakt