Skövdeforskare fick akademipris för avhandling om dataspel

2015-11-13

Anna-Sofia Alklind Taylor heter årets mottagare av Skaraborgs Akademis pris som går till den doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde som bäst förtjänar särskild uppmärksamhet. Anna-Sofia, som är lektor i datavetenskap, fick ta emot priset vid torsdagens populärvetenskapliga café på Högskolan. Prissumman är på 10 000 kronor och skänks av Länsförsäkringar Skaraborg.

- Jag är väldigt glad över att få priset. Att avhandlingens innehåll uppmärksammas på det här sättet ökar ju chanserna att det väcker intresse för ämnesområdet hos en bredare publik än enbart akademiker. Det är viktigt för mig att forskningsresultat kommer människor till nytta, oavsett om man är akademiker eller praktiker.

Anna-Sofia Alklind Taylors avhandling handlar om instruktörer för dataspel. Vissa typer av dataspel används inom utbildning och träning. Dessa spel, kallade serious games, är i stort behov av en aktiv instruktör som kan leda och stötta spelarna genom spelupplevelsen. Anna-Sofia har studerat hur dataspel ska utformas för att bättre stödja dessa instruktörer.

– Det jag kommit fram till i min forskning är att ovana instruktörer behöver introduceras och stöttas så att de känner sig trygga med tekniken. Själva spelandet är bara en del av utbildningen. Det är inte bara att ta fram ett spel som ska fungera som ett utbildningsverktyg och sedan "slänga ut det" bland spelarna.

Det är Högskolans fakultetsnämnd som föreslår mottagaren av priset som delas ut i Skaraborgs Akademi namn och det är Länsförsäkringar som skänker de 10 000 kronorna.

Motiveringen till priset är att det bedöms vara ett solitt forskningshantverk med en tvärvetenskaplig ansats. Den bidrar till såväl spelvetenskap i stort som till det specifika fältet spel och lärande. Skaraborgs Akademi, i vars namn priset utdelas, består av aderton ledamöter, namnkunniga skaraborgare i förskingringen. Akademin har valspråket ”Snille och Blixt” syfte med deras verksamhet är ”att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”.

 

Kontakt