INSTÄLLT - Skövdeforskare föreläser om kampen om våra patientjournaler

2019-02-18

OBS! Evenemanget är inställt.

Att köpa en resa, böcker eller andra tjänster och varor via nätet är för många något självklart. Men det är en helt annan sak när gäller sjukvården. Där är patienterna fortfarande hänvisade till telefon och fax, något som forskaren Hanife Rexhepi på Högskolan i Skövde vill ändra på.

Det finns ett starkt politiskt tryck för att effektivisera vården med hjälp av digitalisering. Visionen är att göra det möjligt för patienter att nå all information om sin vård via nätet. Ett exempel är patientens möjlighet att läsa sin journal digitalt, något som dock möts av kraftig kritik bland läkare. 

- Men till skillnad från läkarna är patienter som läser sin journal via nätet positiva till tjänsten och ser den som en viktig reform. I min forskning tittar jag närmare på hur patienter upplever digitala kontakter med hälso- och sjukvården. Det är något som angår alla, och en forskning som verkligen behövs, säger Hanife som tycker att sjukvårdens informationssystem behöver bli bättre - för både vårdpersonal och patienter.

Hon är lektor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde och vann Forskar Grand Prix på Högskolan i september förra året med en kortversion av den här föreläsningen. Det gav henne en biljett till finalen på Nalen i Stockholm där hon var en av sju tävlande.

Under sin föreläsning kommer Hanife Rexhepi att presentera det senaste forskningsresultatet från DOME konsortiet som är ett samarbete där Högskolan i Skövde ingår tillsammans med Karlstads Universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

De har forskat på patienters tillgång till sin journal via nätet sedan 2011. Syftet med DOME är att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster för patienter.

- Jag kommer utifrån resultaten från studier i DOME bland annat belysa vårdpersonalens farhågor och patienters erfarenheter av att läsa sin journal via nätet.  

Onsdagen den 20 februari kl 18.30 - 20.30. OBS EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT.
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110.

Fri entré. Fika finns att köpa från kl 18.00.

De populärvetenskapliga caféerna är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet

Kontaktpersoner
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 0702 – 12 11 62, 
e-post: eric.hellgren@his.se

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet, 0500-48 51 33, 
0702-39 95 55, e-post: jfreddie0@gmail.com

Åse Gustafsson, Folkuniversitetet, 0737 - 07 64 81, 
e-post: ase.gustafsson@folkuniversitetet.se 

pop café vt 2019
Hanife Rexhepi är lektor i informationsteknologi på
Högskolan i Skövde. Onsdagen den 20 februari föreläser hon vid 
det populärvetenskapliga caféet om kampen om din patientjournal.