Skövdeforskare inbjuden som expert till EU

2018-09-13

Högskolan i Skövde har under lång tid haft framgångsrik forskning kring öppen programvara och öppna standarder. När EU nu gör en utredning på området har Björn Lundell, professor i datavetenskap, bjudits in som expert i Bryssel.

Björn Lundell

Björn Lundell, professor i datavetenskap, reser snart till Bryssel. 

Det är EU-kommissonens Joint Research Centre (JRC) och Directorate General Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT) som står värdar för mötet. Bland de inbjudna experterna den 18 september finns Björn Lundell.
– Det känns väldigt roligt. Det är också en unik möjlighet för oss att nå ut med resultat från den forskning vi bedrivit och bedriver. Resultatet av den här utredningen är oerhört viktig, därför känns det också värdefullt att kunna bidra till på den pågående analysen med våra kunskaper.

Utreder hur olika utgångspunkter kan förenas

EU vill med utredningen, som pågår fram till i april 2019, analysera de komplexa relationerna mellan IT-standarder och öppen programvara för att se vilka förutsättningar det finns för att dessa olika traditioner för utveckling kan samexistera och vidareutvecklas i symbios. En delikat uppgift.
– Det finns stora skillnader mellan IT-standarder och öppen programvara, som kan liknas vid att förena två band med väldigt olika musikstilar. Det finns en del som förenar, samtidigt som olika intressenter har fundamentalt olika utgångspunkter och mål. Det finns olika ideologiska, affärsmässiga, juridiska och tekniska traditioner, exempelvis hur man ser på licensiering av programvara och patent som belastar standarder. EU vill undersöka hur de här två kan samexistera på bästa sätt.

Viktigt för demokratin

Öppen programvara (eng. open source software) tillhandahålls under licenser som är erkända av organisationen Open Source Initiative (opensource.org). Öppen programvara ger användare rätt att fritt använda, undersöka, modifiera, kopiera och distribuera programvaran. Tidigare forskning från Högskolan i Skövde har visat att krav på användning av konkurrensneutrala öppna IT-standarder sällan efterlevs av svenska organisationer, vilket skapar inlåsning och hinder för konkurrensneutral IT-upphandling.

Från EU (Simenova 2015) har det också uppskattats att öppen programvara bidragit till Europas ekonomi med i storleksordningen 5000 miljarder kronor.
– Många jobbar mot en digitalisering där organisationer samtidigt binder upp sig till särskilda system och plattformar. Det leder till ökad risk för att tappa kontroll över information och handlingar – och ytterst utgör det därför ett hot mot dagens samhälle och demokrati. Situationen är liknande även i övriga Europa. Det understryker också betydelsen av utredningen.

  

 

 

 

 

Relaterad information

Från Almedalen 2018: Vi får inte glömma bort fundamenta när vi utvecklar statens IT-system

Kammarkollegiets utredning om öppna IT-standarder (2016)

Forskningsreferenser

Lundell, B. and Gamalielsson, J. (2018) Sustainable digitalisation through different dimensions of openness: how can lock-in, interoperability, and long-term maintenance of IT systems be addressed?

Lundell, B., Gamalielsson, J. and Katz, A. (2015) On implementation of Open Standards in software: To what extent can ISO standards be implemented in open source software? 

Lundell, B., Gamalielsson, J. and  Katz, A. (2018) On Challenges for Implementing ISO Standards in Software: Can Both Open and Closed Standards Be Implemented in Open Source Software?

Simeonova, D. (2015) Digital Solutions: Can we ’Open Source’ the Future?

Kontakt