Skövdeforskare inspirerade Arbetsgivarverket

2016-08-15

Medarbetarskapet bör genomsyra den dagliga verksamheten och inte drivas som ett projekt från HR-avdelningen. Det är en slutsats man kan dra efter Arbetsgivarverkets andra träff i aktivitetsserien om medarbetarskap. Slutsatsen drog deltagarna efter att ha lyssnat till Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde

Fokus för dagen var medarbetarskap i komplexa organisationer. Deltagarna fick lyssna till och inspireras av Thomas Andersson, Han uppmanade åhörarna att löpande diskutera olika problemställningar kring hur man till vardags arbetar med dessa frågor i den egna verksamheten.

Läs mer hör om Thomas Anderssons resonemang kring medarbetarskap på Arbetsgivarverkets medarbetarträff.

Thomas Andersson

Kontakt