Skövdeforskare ska göra elektronisk sport mer åskådarvänlig

2016-02-03

Vad är det som gör elektronisk sport till en positiv upplevelse för åskådarna – och hur kan upplevelsen bli ännu större? Det ska ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ge svar på. Projektet, som delfinansieras av Västra Götalandsregionen, är ett samarbete mellan Högskolan och dataspelsföretaget Stunlock Studios samt ytterligare två parter, Tarhead Studio och Folkuniversitetet.

E-sport är ett begrepp för tävlingar som sker via datorer eller spelkonsoler, där tävlanden spelar mot varandra. E-sport är också en växande publiksport med ett mycket stort antal åskådare. Exempelvis engagerade e-sporten 188 miljoner åskådare världen över förra året. Sporten är även populär i Sverige, vilket syns inte minst genom att matcherna de senaste åren visats på större tv-kanaler, och genom att e-sport idag ingår som ett ämne på vissa gymnasieskolor.

– Syftet med vårt projekt är att undersöka, analysera och utvärdera ett åskådarperspektiv på e-sport. Det betyder bland annat att vi vill hitta de faktorer som bidrar till att göra e-sport till en positiv åskådarupplevelse, berättar projektledaren och forskaren Jana Rambusch.

Forskningen kring e-sport förstärker Skövde och Västra Götalands position på "spelkartan" genom att bidra till ökad lyskraft som ger attraktions- och konkurrenskraft. I nuläget är e-sport i huvudsak av intresse för de som själva spelar eller deltar i denna typ av tävlingar. Därför har befintlig forskning i huvudsak undersökt spelarnas upplevelser och perspektiv.

– Åskådarperspektivet är dock av största intresse då spelare och åskådare utgör ”två sidor av samma mynt”, genom att de gemensamt skapar en unik spelkultur. Utövare och utvecklare av e-sportspel vill nu nå ut till helt nya grupper av åskådare. Därför är det intressant att få ökad kunskap om åskådares upplevelser och hur dessa kan förbättras, säger Jana.

Idag krävs ingående spelkunskaper och spelerfarenhet för att kunna förstå många spelhändelser. Då är det relevant att identifiera vilka andra faktorer, förutom spelkunskaper, som bidrar till åskådarupplevelsen. Stunlock Studios i Skövde är en av samarbetsparterna i projektets förstudie. Företaget har ambitionen att skapa nästa stora hit inom e-sport.

– Vårt engagemang bygger på att vi vill få en djupare förståelse för hur publiken upplever mediet. Genom samverkan med forskare i denna förstudie hoppas vi kunna identifiera utvecklingsmöjligheterna för vår pågående spelproduktion. Dessutom vill vi ta nytta av forsknings- resultat som kan förbättra upplevelsen för och engagemanget hos åskådarna, säger Rickard Frisegård, VD för Stunlock Studios.

Ökad kunskap om e-sport är också relevant i ett rent forskningsmässigt perspektiv, menar Jana Rambusch, då det bidrar till mer förståelse kring hur människan samverkar med teknik, i detta fall dataspel, och vilka faktorer som påverkar denna interaktion. Resultaten av forskningsprojektet är också intressanta genom att de kan bidra till ökad förståelse för dataspel och motverka eventuella förutfattade meningar om spel och spelande.

Projektet startar nu i februari och avslutas vid halvårsskiftet. Arbetsgruppen består av förutom av Jana Rambusch och Tau Petersson, marknads- och försäljningschef på Stunlock Studios, också av forskarna Tarja Susi och Anna-Sofia Alklind Taylor från Högskolan i Skövde.

E-sport

Kontakt

Rickard Frisegård
VD Stunlock Studios AB
rickardf@stunlockstudios.com
Telefon: 070-764 53 43

Mer information:

Åskådarupplevelsen av e-sport
Stunlock Studios
Tarhead Studio
Folkuniversitetet