Skövdes spetsområde inom dataspel lyfts fram i IVA-rapport

2015-02-04

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har släppt en ny rapport: ”Mobilisering för ökad regional attraktionskraft”. I densamma lyfts Skövde och dess satsning på dataspel fram som ett exempel där uthålligt arbete med ett spetsområde bidrar till ökad regional konkurrens- och attraktionskraft.

IVA:s rapport utgår från en SWOT-analys och från den har fyra områden – 4S – identifierats som centrala i det fortsatta arbetet för ökad regional konkurrens- och attraktionskraft: Spetsområden, Stödsystem, Strategisk omvärldsanalys och Samarbete och ledarskap.

I rapporten presenteras varje område. Ett spetsområde definieras som ”fält där en region eller ett land har en kritisk massa av akademisk spetskompetens kombinerat med god kommersiell förmåga. Området kan paketeras för att skapa internationell attraktions- och konkurrenskraft. Exempel på spetsområden är 3D-animerade dataspel, återvinningsbara textilier, serverhallar för datalagring av stora datamängder och förpackningar som utnyttjar nanoteknik.”

IVA konstaterar att det runt om i världen sker en stark utveckling mot specialisering för att stärka regionernas konkurrenskraft och öka deras attraktivitet som samarbetspartner. Detta gäller också Sverige.
”Nyttan med specialisering är att samarbetet ökar mellan företagsamma människor inom det aktuella området. Människorna inspireras av varandra och detta sprider sig som ringar på vattnet. Kritisk massa ökar attraktiviteten”, konstaterar Bo Källstrand, landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland i rapporten. Han får medhåll av Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen:

– Vi måste som region bestämma oss för vad vi vill vara kända för. När alla vill nå ut med sitt budskap leder det till suboptimering, säger Fredrik Adolfsson.

IVA uppmärksammar i sin rapport att: "Ett mindre antal regioner har utvecklat spetskompetens inom nya områden. Exempel är internationellt uppmärksammade områden som GIS (geografiska informationssystem) som byggts upp kring Future Position X i Gävle, dataspelsutvecklingen i Stockholm och Skövde, webblösningar i Umeå samt kärnkraftskompetensen i Oskarshamn."

I rapporten konstateras:

Fokusering och långsiktighet i Skövde attraherar Microsoft. Sedan 10 år har ett kluster kring dataspel, med innovativa mindre företag, utvecklats vid Gothia Science Park i Skövde. Klustret är ett resultat av en långsiktig strategi att etablera Skövde som ett globalt nav för startups inom dataspel. Ett strategiskt samarbete, mellan Microsoft och Gothia Innovation, har inletts som innebär att Microsoft förser klustret vid Gothia Science Park med hårdvara som normalt inte finns tillgänglig för nystartade spelutvecklingsbolag och studenter. Microsoft bidrar också med mjukvara, developer kits för Xbox One, expertis och finansiering. Samarbetet är grunden för världens första Game Camp, en slags öppen innovationstävling som sträcker sig över sex månader och involverar upp till 200 studenter. Syftet är att få fram spelkoncept som kan lanseras på konsolägarens ekosystem, samtidigt som de unga teamen får erfarenhet av att utveckla spel på unika spelkonsoler. De får också möjlighet att få produkterna publicerade och lanserade i sina nystartade företag.”

Västra Götalandsregionen har valt att långsiktigt bygga vidare på den satsning som Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Science Park redan för tio år sedan initierade inom dataspel. Så sent som i juni 2014 beviljade VG-regionen ett samverkansprojekt som syftar till att regionen under ”paraplyet” Sweden Game Arena” ska bli Europaledande inom dataspel – genom den befintliga och unika mixen av utbildning, forskning och företagande.

 

Kontakt