Skövdestudenter utvalda till internationellt sjuksköterskenätverk

2018-10-10

Roberta Eriksson och Amanda Ahlin, båda från sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, har blivit utvalda som medlemmar i det internationella nätverket Queen Silvia Nursing Award Alumni. Syftet med nätverket är att knyta kontakter, få värdefulla idéutbyten och tillsammans kunna utvecklas i sina professioner – över landsgränserna.

Amanda Ahlin och Roberta Eriksson

Amanda Ahlin (längst upp till vänster) och Roberta Eriksson (fyra från vänster på översta raden) har blivit uttagna till det internationella sjuksköterskenätverket. Foto: Queen Silvia Nursing Award.

Nätverket, som just haft sin första träff, är en fortsättning på Queen Silvia Nursing Award, stipendiet för sjuksköterskestudenter. Det instiftades till Drottning Silvias 70-årsdag 2013, med syfte att skapa förutsättningar för en positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre. Bland de tidigare stipendiaterna finns Roberta Eriksson och Amanda Ahlin från Högskolan i Skövde. Och när nu stiftelsen expanderar sitt arbete kommer Skövdestudenterna med på tåget.
– Oerhört hedrande! Vi är bara några personer från Sverige, så att få frågan känns väldigt roligt, säger Amanda Ahlin, stipendiefinalist 2016 och nu sistaårsstudent vid Högskolan i Skövde.

Arbete för demenspatienter behövs

Totalt ingår 22 personer i nätverket från Tyskland, Polen, Finland och Sverige. Och att de båda Skövdestudenterna valdes ut som ett par av de svenska representanterna är ingen slump. Både Roberta och Amanda har idéer och viljan att förbättra livet på ålderns höst.
– Min stipendieidé var att utveckla individuella minneslådor, med personliga minnen, för människor med demens, säger Roberta Eriksson, som i fjol tog examen och nu jobbar på socialpsykiatrin i Skövde.

Amanda Ahlin instämmer i betydelsen av nätverkets arbete för en ofta bortglömd målgrupp.
– Att jobba med äldre och särskilt med äldre som har demenssjukdomar är inte så attraktivt idag. Mycket för att vi vet väldigt lite om det arbete som bedrivs förrän man testar på det. Att jobba med äldre patienter med demenssjukdomar är utmanande för mig som blivande sjuksköterska. Det är en komplex patientgrupp med stort omvårdnadsbehov. Här hoppas jag att nätverket kan komma till nytta.

Inspirationskälla och utvecklingsmöjlighet

Första träffen med nätverket hölls i Sverige, och var startskottet för gruppens arbete. Men det är bara början. Roberta och Amanda ser utvecklingsmöjligheter i horisonten.
– Att nu komma med i nätverket ger mig möjligheter att dela tankar, erfarenheter och färdigheter med mina kollegor och framtida kollegor från olika länder. Det inspirerar mig – och förhoppningsvis kan vårt gemensamma arbete leda till förbättringar av sjuksköterskeyrket, säger Roberta.
– Jag vill genom nätverket bidra till att framtidens vård i Sverige är världsledande, avslutar Amanda.