Sök Högskolans mångfaldsstipendium för 2015 - 16

2016-05-23

Nu är det dags för alla studenter som har lämnat in eller ska lämna in sina examensarbeten att se om uppsatsen platsar för Högskolans mångfaldsstipendium. Detta tilldelas ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald. Stipendiet är på 5000 kr.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under läsåret 2015 – 2016. Särskilt uppmärksammas uppsatser som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, religion eller funktionshinder.

Mer information och ansökan på www.his.se/mangfaldsstipendium 

Sista ansökningsdag är 15 september 2016.