Sommarjobb för ingenjörsstudenter stärker Skaraborgsregionen

2015-04-08

Att sommarjobba med det man utbildar sig till är en dröm för många studenter – och för ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde är det en verklighet. Under sommarveckorna erbjuder ett tiotal industriföretag runtom i Skaraborg ett 30-tal platser till Högskolans Produktion- och Maskiningenjörer.

– Sommarjobben är en gemensam satsning från akademi och näringsliv för att behålla kompetenta människor i regionen. För våra studenter innebär det en jättechans att lära känna ett företag, vad som krävs ute på en arbetsplats och att arbeta med problemlösning i praktiken, säger Magnus Holm vid Högskolan i Skövde.

Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Skövde har länge haft ett nära och starkt samarbete med industrin i Skaraborg för att på lång sikt stärka Skaraborgsregionen. Förutom satsningen på sommarjobb innehåller ingenjörsutbildningarna på Högskolan även studiebesök på företag, kursmoment ute i industrin och projektarbeten på plats i näringslivet.

– Detta nära samarbete mellan Högskolan i Skövde och Volvo Car Engine är ytterligare ett viktigt steg i att säkra ingenjörskompetensen inom Volvo Cars för framtiden, säger Per Thim på Volvos Motorfabrik i Skövde.

– Genom vårt nära samarbete med Högskolan i Skövde vill vi bidra till att stärka regionen och öka ingenjörskompetensen inom Volvo Group Trucks Operations i Skövde. Studenterna bidrar med engagemang och kompetens som bidrar till att utveckla vår verksamhet, säger Tobias Sandahl vid Volvo Group Trucks Operations.

Kurserna på ingenjörsprogrammen är upplagda utifrån det man som student behöver med sig ut i arbetslivet. Kursinnehållet tas fram i samverkan med industriföretagen i närregionen. Även den forskning som bedrivs inom ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde är industribaserad och bygger på det omgivande samhällets problem, och även inom forskningen finns ett väl upparbetat nätverk av industriföretag som Högskolan samverkar med.

Ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Skövde

Vid Högskolan i Skövde kan man studera till Byggingenjör, Designingenjör, Maskiningenjör, Produktionsingenjör eller Produktionstekniker. Ansökningsperioden inför hösten 2015 är öppen fram till den 15 april.

Isabel Gustavsson är en av de sommarjobbande ingenjörsstudenterna.

Läs mer om sommarjobbande ingenjörsstudenter

Kontakt