Spel ska stötta konfirmandundervisning

2015-10-15

I framtiden kommer konfirmander att kunna lära sig mer om kristen tro genom ett spel i mobilen. I ett nystartat projekt samverkar Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och iUS Innovation AB för att tillsammans utveckla spelet som kan få spridning i hela Svenska kyrkan.

Projektet med en mobilapp för konfirmander har initierats av ungdomsprästen Peter Håkansson som arbetar i Tidaholm. Arbetet kommer att starta under hösten 2015 och pågå en bit in i 2017.

När spelet är färdigt ska alla församlingar i landet kunna använda appen som en del i sin konfirmandundervisning. Ofta väcks en nyfikenhet på kristen tro hos föräldrar till konfirmander. Här kan appen fylla ett behov också hos vuxna.

Projektet är möjligt att genomföra tack vare pengar från Svenska kyrkan nationellt inom en satsning som vill öka kunskapen om kristen tro och heter ”Dela tro, dela liv”. Här är konfirmander en viktig målgrupp.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med Högskolan i Skövde och det känns spännande att få vara med och utforma en helt ny form av material, säger Jacqueline Björnram, präst och chef på församlingsavdelningen på stiftskansliet i Skara.

– Det är ett spännande projekt där vi har möjlighet att skapa ett pedagogiskt material med en intressant målgrupp i fokus. Naturligtvis är själva ämnet som sådant också både intressant och stimulerande att få arbeta med, säger Ulf Wilhelmsson på Högskolan i Skövde.

Högskolan, Svenska kyrkan och några av de som idag arbetar på iUS Innovation har tidigare samverkat kring ett spelprojekt med ett liknande syfte när spelet Testament utvecklades. Från Högskolan i Skövde kommer en grupp forskare och lärare medverka: Ulf Wilhelmsson, Lars Vipsjö, Anna-Sofia Alklind Taylor, Erik Sjöstrand, Niklas Nähl och Arslan Tursic.

 

Kontakt