Spelteknologi lyfter fram kulturarv

2013-09-30

Kombinationen kulturarv och spelteknologi är ett område som växer och breder ut sig i olika riktningar. Nya kommunikationsvägar används för att förmedla berättelserna, de som egentligen bär fram kunskapen om kulturarvet.

Den 3 oktober arrangerar Högskolan i Skövde för andra året ett seminarium kring
temat. Till seminariet kommer studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och
forskare som på olika sätt är intresserade av eller redan arbetar med
ämnet.

Genomförda projekt som ”Elins Mysterium” och ”Historiens Skuggor –
en virtuell plattform för mobil och webb” kommer att presenteras liksom framtida
projekt som ”Konstpromenad för barn i Skövde”.

Tid: Kl 10.00–17.00

Plats: Högskolan i Skövde, Hus D, Sal D105