Stabilt söktryck till Högskolan i Skövde

2016-04-18

När Antagning.se stängde anmälan den 15 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 376 138 anmälningar till höstens program och kurser på Sveriges universitet och högskolor. En minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året. På Högskolan i Skövde ligger antalet förstahandssökande till program på en stabil nivå och man ser en ökning när det gäller sökande till fristående kurser.

Nedgången i antalet sökande nationellt är väntad. Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. Men vid Högskolan i Skövde ser söktrycket bra ut, demografin till trots.

– Antalet förstahandssökande till våra program ligger på en stabil nivå och antalet förstahandsanmälningar till fristående kurser är mycket högt. Det är både glädjande och förvånande eftersom vi totalt sett har färre fristående kurser att söka på lärosätet jämfört med för några år sedan. Det är därmed också ett mått på hur attraktiva vi är, säger prorektor Lena Mårtensson.

– Generellt sett kan man säga att den nedgång UHR redovisar har inte slagit hårt mot Högskolan i Skövde. Vi arbetar hela tiden för att våra utbildningar ska vara relevanta och hålla hög kvalitet. Det är egentligen enda sättet att möta den minskning av antalet 19-24 åringar som kommer under de närmsta åren, säger Lena Mårtensson.

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, det innebär bland annat registrering och bedömning av meriter. Under maj och juni slutför UHR granskningen av anmälningarna tillsammans med lärosätena och den 12 juli publicerar man antagningsbeskeden för det första urvalet.

UHR:s pressmeddelande

Kontakt