Stor solcellssatsning på Högskolan i Skövde

2015-02-05

1000 kvadratmeter solcellspaneler, egenproducerad el till delar av Campus och tre laddningsstolpar för elbilsparkering. Det är vad som kommer ta form under våren 2015 på Högskolan i Skövde. Fastighetsägaren Akademiska Hus och Högskolan i Skövde satsar gemensamt i solcellsanläggningen som även kommer att användas till forskning och undervisning.

Hållbarhet och långsiktighet är viktiga frågor både för Högskolan i Skövde och för Akademiska Hus. Solcellsanläggningen byggs på taket till G-huset och Götasalen och kommer att kunna tas i drift i maj månad om allt flyter på enligt plan.

– Det känns fantastiskt roligt att vi tillsammans med Akademiska Hus skapar den här hållbara lösningen och att delar av Campus kommer att agera som ett levande labb för våra forskare och studenter. Under projektets gång vill vi öppet bjuda på kunskap och erfarenhet i det här arbetet så att andra också går vidare och tar tillvara på solenergin, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Solcellsanläggningen kommer att ge 150 MWh/år vilket motsvarar elförbrukningen för sex genomsnittliga villor och kommer att minska G-husets elförbrukning med 15-20 procent per år.

Campuschef Magnus Littmarck, som ansvarar för projektet på Högskolan i Skövde, ser fram emot att arbetet med monteringen av solpanelerna kommer igång.

– G-huset på Campusområdet har ett drömläge ur ett solcellsperspektiv, då det vetter mot söder och sydsydost. Tekniken är så pass bra nu att man inte behöver ha direkt solljus på solcellerna utan det räcker med dagsljus. Och allra bäst är förutsättningarna i maj månad, då har vi den klaraste luften och bra solläge. Ett av Högskolans långsiktiga hållbarhetsmål är att inköpt energi ska minskas med 40 procent per kvadratmeter under perioden 2000 till 2025. Detta projekt kommer på ett högst påtagligt sätt bidra till att uppfylla det målet, säger Magnus Littmarck.

I Akademiska Hus hållbarhetsmål ingår att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

– Högskolan i Skövde har höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete vilket överensstämmer med Akademiska Hus mål. Det är en glädje att kunna bidra till högskolans miljöarbete, men även till att våra byggnader blir en del av den laborativa miljön, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Högskolan i Skövde har en tydlig hållbarhetspolicy som gäller alla delar av verksamheten. Det pågår redan forskning inom området solceller på Institutionen för ingenjörsvetenskap och delar av den planerade solcellsanläggningen kommer även att användas till forskning och utbildning.

Kontakt