Stort engagemang och många frågor när IT-upphandlingar diskuterades

2017-07-04

Under seminariet ”Hur kan IT-standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag?” delades flera olika vinklar på problematik och lösningar men alla utifrån öppna standarder och upphandlingar.

Tillsammans med representanter från kommun och myndighet diskuterade forskaren Björn Lundell strategier för hur myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation på Almedalen idag. Seminariet belyste även EU-initiativ för standarder och belyser hur olika typer av IT-standarder kan stimulera respektive hindra konkurrens.

- Det handlar till stor del om att sätta mer politiskt tryck och styra åt rätt håll. Som vi såg på seminariet idag så finns det ett ökat intresse och engagemang ute bland myndigheter och organisationer, säger Björn Lundell professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

En aktuell studie publicerad av Konkurrensverket visar att många myndigheters IT-upphandlingar ställer krav på IT-standarder som begränsar konkurrensen. Studien visar att dagens praktik för utveckling och upphandling av IT inom svenska myndigheter diskriminerar enskilda individer och företag, samtidigt som några få aktörer på marknaden gynnas. Med denna praktik leder myndigheters projekt till inlåsning som hindrar innovation. Utifrån forskning och konkreta exempel belystes under seminariet hur svenska myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation vid upphandling av IT-system.

 

Se mer

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om IT-upphandlingar som diskriminerar och hämmar nytänkande.