Strategiska Europasatsningar för utbildning och forskning på agendan för 2014

2013-12-12

Högskolan i Skövdes styrelse har haft sitt sista möte för verksamhetsåret 2013 och styrelsen har lagt ut planen för 2014. Fokus för mötet var inriktat på en strategisk satsning för utbildning och forskning.

Forskningsförankring säkrar fortsatt kvalitet i utbildningen

De senaste resultaten från UK-ämbetet bekräftar den höga kvalitet som genomsyrar utbildningarna på Högskolan i Skövde och för att fortsätta säkra upp kvaliteten samordnar man nu forskning och utbildning i högre grad.

- Kvalitetsutvärderingarna bekräftar vår excellenta läromiljö och visar att våra utbildningar har lika god kvalitet som de äldre och stora lärosätena, säger rektor Sigbritt Karlsson. Under 2014-2015 kommer vi att ytterligare stärka forskningen; vi ser fler meriterade forskare och starkare forskningsmiljöer som näringslivet kan få nytta av.

Internationalisering och Europasatsning

Högskolan i Skövde redovisar inför 2014 en stadig och stabil verksamhet där forskningsanslagen har ökat. Samtidigt står rektor inför en långsiktig utmaning vad gäller finansiering från regeringen, där Högskolan i Skövde tar nya steg.

- Högskolan i Skövde söker aktivt pengar för utbildning och har bland annat fått bidrag från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning för att skapa samverkan med lärosäten i Afrika, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Med tydliga rapporter om hög kvalitet i såväl utbildning som forskning satsar Högskolan i Skövde under nästa år på EU-finansiering för att ytterligare bredda den finansiella basen för forskningen.

- Med vår höga kvalitet som grund gör vi en rejäl strategisk Europasatsning under 2014, säger styrelseordförande Urban Wass. Vi satsar 20 miljoner under 2014 och 2015 för att ta steget och visa vår konkurrenskraft på Europaplanet – en satsning som kommer ge inflöde av nytt kapital på sikt.

För ytterligare information kontakta

Urban Wass, styrelseordförande, 0739 – 02 86 61
Sigbritt Karlsson, rektor: 0500 – 44 81 43


Rektor Sigbritt Karlsson och styrelsens ordförande Urban Wass.

 

Kontakt