Student gav virtuell rundtur i Boulogner under matfestivalen

2014-09-04

Max Mellhage som studerar magisterprogrammet Medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde, arbetar med en virtuell visualisering av den gestaltningsplan som finns för Skövdes stadspark Boulogner. Projektet presenterades i ett tält under Skövdes Matfestival där besökare kunde lämna synpunkter och förslag på utformningen av Boulogner.

I sitt magisterprojekt har Max Mellhage förutom att återskapa parken i 3D, byggt in olika förslag som återfinns i gestaltningsplanen som är framtagen av landskapsarkitekter. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Skövde kommun.Det Max Mellhage tittar närmare på i sitt projekt är möjligheten att använda teknologi för att presentera tänkta förändringar i miljön för kommuninnevånare. Vad han har framtagit är spelmotorn Unreal Engine 4 till de virtuella glasögonen Oculus Rift.

Tillvägagångssättet kan i en nära framtid komma att användas för gestaltning av förändringar i stadsmiljö eller bostadsområden. 

– Spelteknologin i det här användningsområdet kan i förlängningen bli ett demokratiskt verktyg, säger Martin Karlsson, chef för Tillväxt och kulturutveckling på Skövde kommun.

Martin Karlsson testar på den virtuella parken
Martin Karlsson testar på den virtuella parken.

En bild från den virtuella parken
Bild från den virtuella parken

Virtuell park
Bild från den virtuella parken

Kontakt