Studenter visade framfötterna

2012-03-23

På Högskolan i Skövde finns ett aspirantprojekt kopplat till automatiseringsingenjörsprogrammet.

Aspirantprojektet innebär ett samarbete mellan konsultföretaget Epsilon, Volvo Powertrain, Volvo Cars och Högskolan i Skövde som syftar till att säkra tillgången på ingenjörer vid motortillverkningen i Skaraborg.

En del i aspirantprojektet kallas ”draknästet”. Under det här utbildningsmomentet får studenterna agera konsulter och får i uppdrag att lösa ett produktionsproblem åt ett fiktivt företag.

Studenten/konsulten ska sedan presentera sin lösning för en ledningsgrupp. ”Drakarna” i den fiktiva ledningsgruppen spelas av personer som i vanliga fall arbetar på antingen Epsilon, Volvo Cars eller Volvo Powertrain.

Benämningen draknästet hämtar sin inspiration från det kända TV-programmet där entreprenörer ska sälja in en idé till investerare.

Årets aspiranter mötte sina ”drakar” i torsdags eftermiddag och gjorde ett gott  intryck på ledningsgruppen. Sist ut var Michael Bremert som presenterade sitt förslag.
- Jag tycker det gick bra och att det kändes roligt att de ville lyssna på mitt förslag.

Nästa steg i aspirantprojektet innebär att studenterna kommer att vara på plats på respektive företag i juni månad och även gå kortare internutbildningar på respektive bolag.

Studenter visade framfötterna

Studenter visade framfötterna