Studenthandledare effektiviserar studier

2016-01-28

För att ge studenterna på ingenjörsutbildningarna ännu bättre förutsättningar att klara sin utbildning, har man på Institutionen för ingenjörsvetenskap startat ett pilotprojekt med studenthandledare.

I och med terminsstarten 2015 startade man projektet Samverkansinlärning (SI) och i nuläget är sex ingenjörsstudenter i senare delen av sin utbildning engagerade som handledare åt förstaårsstudenter.

– SI ska ge studenterna bättre studietekniker i form av samverkan för att förstärka inlärningen och är ett sätt att ge alla studenter goda förutsättningar att klara sina studier oavsett bakgrund. Det är också en del i det vi kallar excellent lärmiljö; en strategisk satsning från rektor för att utveckla studiemiljön på flera sätt, säger Josefine Siewertz, utbildningsutvecklare vid Högskolan i Skövde.

Grundtanken med SI är ett aktivt studentdeltagande som ger mer effektiva studier. Andra lärosäten som introducerat SI kan visa positiva effekter som minskade avhopp och högre genomströmning för förstaårsstudenter som deltar på SI-möten. Institutionen för ingenjörsvetenskap har i samarbete med studentföreningen ESS (Engineering Students Skövde) valt ut kurser som är kritiska för att klara av den fortsatta utbildningen. SI ska agera som ett komplement till den lärarledda utbildningen och man kommer att utvärdera satsningen med hjälp av enkäter och statistik.

– Det handlar mycket om att stötta studenterna när det gäller studieteknik. SI-möten är ett komplement till vår undervisning och SI-ledarna agerar som moderatorer på mötena. Det är frivilligt för studenterna att delta på mötena och deltagarlistan delas aldrig med läraren. Tanken är att SI inte ska påverka lärarens roll och kursinnehållet, utan ska hjälpa till så att studenterna är bättre förberedda inför föreläsningar, säger SI-metodhandledaren Mikel Ayani.

En av studenthandledarna, Marcus Nordström, menar att det finns fler positiva effekter av satsningen, förutom bättre studieteknik:

– Det blir en ökad social sammanhållning mellan studenterna och en djupare studentkontakt allmänt. Dessutom får vi studenter en större påverkansmöjlighet på vår utbildning eftersom vi får vara med och hjälpa till att välja ut de kurser där vi anser det behövs mest stöd. Jag hävdar att detta gör att studenterna i högre grad klarar av att fullfölja utbildningen.


Marcus Nordström, studenthandledare.

Mer om Studenthandledning

Kontakt