Studie av svensk marknadsföring i Saudiarabien belönas med Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium

2014-05-21

En studie på effekterna av religion och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarabien belönas med mångfaldsstipendiet för år 2013 på Högskolan i Skövde.

Stipendiaterna och ekonomstudenterna Jenny Vikström och Evelina Manfredsson, som skrivit ”Du ska inte bita den hand som föder dig”  har fokuserat på marknadsföringen hos stora svenska detaljhandelsföretag, Ikea och HM, som verkar på den saudiarabiska marknaden. Syftet har varit att skapa en fördjupa förståelse för hur kulturella faktorer påverkar dessa företags utformning av deras internationella marknadsföring.

Juryn, som består av Högskolans mångfaldsgrupp, motiverar sitt val med att ämnet för arbetet är angeläget, inte minst genom att författarna har lyckats att få med flera diskrimineringsgrunder i ett och samma arbete – religion, kön och etnisk bakgrund. Uppsatsen uppfyller också kriteriet att vara aktuell då den speglar några av de värden Sverige vill stå för i världen, som genus och jämställdhet. Eftersom ekonomin är global kan en svensk ekonomisk politik kopplad till etik bidra till att lyfta jämställdhet på ett internationellt plan.

För första gången väljer Högskolan också att dela ut ett särskilt hedersomnämnande, och det går till Minnamari Helmisaari, student vid utbildningen Dataspelsutveckling – grafik, för uppsatsen ”Dominanta och undergivna karaktärer” Författaren har granskat sättet som karaktärer gestaltas på i reklam för dataspel och hon ser också på mottagarens attityder avseende gestaltning av karaktärerna med fokus på genusaspekter. Minnamari Helimsaari ställer frågorna: Påverkar stereotyper i media hur en person ser på karaktärer av olika kön? Och på vilket sätt?

Jenny Vikström och Evelina Manfredsson får ta emot diplom och 5 000 kr vid Högskolans högtidliga våravslutning på fredag, 23 maj. Då får också Minnamari Helmisaari sitt hedersomnämnande.

 

Kontakt