Supermentoråret inleds på Högskolan i Skövde

2014-09-17

Det har vuxit stadigt sedan starten för tio år sedan och det här läsåret passerar mentorprogrammet på Högskolan i Skövde för första gången den magiska gränsen hundra mentorpar. Så många studenter och lika många mentorer är inbjudna till den första gemensamma träffen för hösten på torsdag 18 september.

Mentorprogrammet på Högskolan i Skövde har blivit ordentligt etablerat hos studenter, näringsliv och organisationer i Skaraborg. Sedan starten 2005 har medvetenheten hos Högskolans studenter ökat stadigt. Det visar inte minst programmets utveckling från ett tiotal par för tio år sedan till över hundra par det här läsåret.

– Att så många nu deltar i Högskolans mentorprogram är ett tydligt tecken på att denna aktivitet är uppskattad och värdefull. Framförallt är det viktigt för den enskilda studenten men även för Högskolan som på detta sätt ytterligare stärker vårt viktiga samarbete med omgivande näringsliv, kommuner och offentlig verksamhet, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde och ansvarig för samverkan.

Nu på torsdag rivstartar det nya mentorprogrammet med 102 par inbjudna till den första gemensamma träffen. Kommer alla adepter och mentorer blir det mer än trångt i Högskolans största sal.

– För att travestera ett känt begrepp detta valår kan vi tala om att supermentoråret är här, säger Högskolan i Skövdes arbetsmarknadskoordinatorer Christina Landelius Törning och Eric Hellgren som håller i programmet.

För några av mentorparen är det första gången de träffas, medan majoriteten redan inlett sina samarbeten som betyder att de regelbundet ska ses cirka en gång i månaden ända till och med maj nästa år.

I år deltar studenter från 20 av Högskolans olika utbildningar, men de flesta deltagarna kommer från beteendevetenskap och ekonomi. Christina Landelius Törning tror att det kan bero på att de läser breda utbildningar med många olika karriärvägar efter examen. För dem är det extra värdefullt att få kontakt med arbetslivet redan under studietiden.

Högskolestudenter som har bra kontakter med arbetsmarknaden har en ökad chans till ett kvalificerat jobb och bättre lön, enligt Svenskt Näringsliv. Högskolan i Skövde rankas också högt i deras samverkansranking, mycket tack vare mentorskapsprogrammet.

Årets mentorprogram vid Högskolan i Skövde har över 100 deltagarpar.