Svensk spelindustri i stark tillväxt

2014-09-11

Svensk spelindustri står starkare än någonsin. Och fortsätter växa explosionsartat. I Spelutvecklarindex 2013, som släpps idag, kan konstateras att tillväxten i omsättning är 80 procent högre jämfört med förra året och att svenska spelföretag omsätter 6,55 miljarder kronor. Skövde och Göteborg befäster sina positioner på topp 5-listan av svenska kommuner med flest spelföretag.

Av de 170 spelföretagen i landet finns ett 40-tal i Västra Götaland: Skövde, Göteborg, Alingsås, Trollhättan och Lidköping. Skövde är särskiljande både för vår region och i ett nationellt perspektiv, här finns landets största och bredaste dataspelsutbildning vilken lever i symbios med såväl forskning som inkubator och etablerade företag i Gothia Science Park.

– Vår mix av forskare, talanger, affärsutvecklare och företagare skapar en koncentration med en komplett kedja av kunskap och kompetens som saknar motstycke i landet. Det finns över 700 personer verksamma inom spelbranschen i Skövde, säger Ulf Wilhelmsson, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde och talesperson för Sweden Game Arena.

– Med närmare 25 procent av landets företag och landets största dataspelsutbildning bygger vi den svenska dataspelsbranschen ”underifrån”. Många nystartade spelföretag med stor tillväxtpotential skapar möjlighet för oss att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling och stärkt internationell konkurrenskraft för den svenska dataspelsindustrin som redan idag står stark och lyfts fram som en starkt lysande stjärna globalt sett, säger Per-Arne Lundberg, chef för GSP Inkubator och talesperson för Sweden Game Arena.

Korta fakta ur Spelutvecklarindex 2013 (2012 års siffor inom parentes)
Antal företag: 170 (145)
Branschen omsättning: 6,55 miljarder SEK (3,7 miljarder)
Antal anställda: 2534 (1967)
Antal kvinnor: 405 (293)
Nyanställningar: nyanställda kvinnor ökar med 38 procent, samma siffra för män är 27 procent.

Sweden Game Arena

På Högskolan i Skövde finns cirka 550 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, närmare 50 lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 20-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 140 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är långt över 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

Läs hela Spelutvecklarindex

Kontakt