Studenter från Högskolan i Skövde hjälper till i renoveringen av Vasaskeppet

2014-09-26

Regalskeppet Vasa vittrar sönder, och för att Vasamuseet ska kunna bevara skeppet intakt i 1000 år behövs akut renovering. Studenter från Högskolan i Skövde har i sitt examensarbete bidragit med ny kunskap för att rädda Vasaskeppet.

De senaste åren har nyheterna rapporterat om hur Vasaskeppet sakta vittrar sönder. Vasamuseet vill bevara skeppet i 1000 år och har nu klarat 50 år ovanför vatten, vilket betyder att det är många år kvar tills målet är uppnått. För att nå målet behövs en rejäl upprustning och en stöttning av virket. I nuläget finns det många studier som hanterar detta varav en av dessa studier görs av två studenter på Högskolan i Skövde.

Juan Carlos Hurtado Sierra och Marina Muños García är två internationella studenter från Spanien som studerar sista året på Högskolan i Skövde. De har gjort en strukturell analys omkring beteendet av regalskeppet Vasa. Deras studier är ett sammarbete med Uppsala universitet, där forskning pågår kring Vasas nya stödsystem. Byggnationen av stödsystemet är planerat att påbörjas år 2016.

Juan Carlos och Marina har studerat strukturen i Vasaskeppet, tätheten i materialet och vilken påverkan de olika träslagen och strukturerna har på Vasas hållbarhet i framtiden. Vasas yttre väggar är byggt av tre lager trä, vilka är sammansatta med dymlingar, det vill säga träpinnar. Genom att titta på relationen mellan de olika lagren av trä och även strukturen på det så kunde de sedan simulera en modell av Vasa i datorn. Först skapade de en detaljerad simulation av vissa delar på skeppet, för att sedan simulera en modell av hela Vasa och dess struktur. Simulationen av modellen är baserad på tidigare forskning, originalritningar från Vasa och en egen analys av strukturen.

– Betydelsen i att göra en simulation av hela Vasa är en stor pusselbit i att konstruera ett bra stödsystem för Vasa, säger Anders Biel, handledare i projektet och lektor i maskinteknik vid Högskolan i Skövde. 

För de som är intresserade av projektet och vill veta mer presenteras examensarbetet, på engelska, av Juan Carlos och Marina den 30:e september på Högskolan i Skövde.

– Jag har förstått att Vasa är en viktig nationalskatt här i Sverige, och det är kul att hjälpa till att bevara det för vår framtida generation. Vår studie är en liten del som bidrar till något väldigt stort, säger Juan Carlos Hurtado Sierra.

The vasa
Juan Carlos och Marina 

Presentation av projekt

Klockan 15:15 den 30 september
Högskolan i Skövde, hus G sal 327

Kontakt