Tidigare lärare vid Högskolan i Skövde tar plats i myndighetsråd

2016-11-15

Hans Johansson, universitetslektor i elektroteknik på Högskolan i Skövde, har av regeringen utsetts till att ingå i insynsrådet för Myndigheten för yrkeshögskolan de närmaste tre åren.

Myndigheten för yrkeshögskolan är en så kallad enrådsmyndighet, som leds av en myndighetschef, i det här fallet en generaldirektör, och saknar styrelse. I stället finns ett insynsråd vilket följer myndighetens verksamhet och fungerar som ett rådgivande organ till generaldirektören, som tillika är ordförande i insynsrådet.

– Vi tar alltså inga formella beslut i rådet, inget som direkt kan påverka myndighetens verksamhet. Men vi ska ha insyn i hur verksamheten leds och utvecklas. Man kan säga att vi fungerar som ett bollplank till generaldirektören och kan ge synpunkter på hur vi tycker att myndigheten sköts och fungerar, berättar Hans Johansson.

Han har lång erfarenhet från Högskolan i Skövde där han varit både prefekt och proprefekt på de institutioner som ansvarat för ingenjörsutbildningar. Under året har han lämnat sin lärartjänst.

– Det är den andra perioden jag sitter i insynsrådet och jag tycker att det är både spännande och givande att få insyn i hur yrkeshögskolan fungerar samt att kunna bidra utifrån min långa erfarenhet av teknisk utbildning. Att jag blivit nominerad beror nog på att jag tidigare under ett antal år lett arbetet i den nationella Samverkansgruppen för högskoleingeingenjörsutbildningar och även suttit i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning i Skara.

Hans Johansson har sällskap i insynsrådet av en annan skaraborgare, riksdagsledamoten Ulrika Carlsson, (C). De övriga är partistyrelseledamoten Mats Dahlberg (MP), rektorn Marita Hilliges, Högskolan Dalarna, verkställande direktören Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB, rådman Daniel Wanhatalo, Förvaltningsrätten, f d generaldirektören Anne-Marie Qvarfort och studerande Linnea Fhager Karlsson. Myndighetens generaldirektör är Thomas Persson.

Insynsrådet träffas i Västerås och första gången det nya rådet träffas är i början av december.

Hans Johansson

Kontakt

Hans Johansson
telefon 0703-840589