TorTalk – talsyntes tillgänglig för alla

2019-01-23

Med talsyntesen TorTalk har du möjlighet att lyssna på all text du ser på datorskärmen. Nu finns programmet tillgängligt för nedladdning för studenter och anställda vid Högskolan i Skövde.

TorTalk talsyntes är ett hjälpmedel som är enkelt att använda. Det är till för alla och passar extra bra för dig med dyslexi, ADHD eller som av annan anledning föredrar att lyssna istället för att läsa. Talsyntesen läser upp all text som du ser på din datorskärm, både PDF-filer, inskannade bilder och e-böcker, på 20 olika språk. Text inom parentes utelämnas från uppläsningen, vilket innebär att du inte behöver lyssna på boktitlar och andra referenser som ofta finns i akademiska texter. Det går också att anpassa uppläsningens hastighet så att den passar just ditt behov.

Kontakta Virpi Westin, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få mer information och för att få aktiveringskod för nedladdning.

Läs mer på tortalk.se

 

Kontakt