Treårigt projekt för välbefinnande i yrkeslivet avslutas

2019-09-30

Nu avslutas det treåriga projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg (HAS) som bedrivits vid Högskolan i Skövde. Projektet har verkat för förebyggande åtgärder kring sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgssektorn i fyra skaraborgska kommuner; Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg.

Arbetet inom vård- och omsorgssektorn är betydelsefullt och ansvarskrävande, men många gånger också påfrestande både fysiskt och psykiskt. I Skaraborg finns det skillnader när det gäller sjukfrånvaro, men den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn är speciellt utsatt. Därför är det där det största behovet av insatser finns.

Samarbete mellan Högskolan och fyra kommuner

Sedan början av 2017 har projektet Hållbart arbetsliv i Skaraborg bedrivits vid Högskolan i Skövde. Projektets mål har varit att, genom att bland annat främja välbefinnande och stärka arbetsgrupper, bidra till minskat antal sjukskrivningar i vård- och omsorgssektorn inom de fyra kommunerna Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg. Insatserna har skett både på individ-, grupp- och organisationsnivå genom olika aktiviteter med totalt 900 deltagare från samtliga kommuner.

– Vår medverkan i HAS-projektet har hjälpt till att skapa forum för att lyfta och arbeta med bitar som hela tiden finns med i det dagliga arbetet för våra medarbetare. Det har varit betydelsefullt att tillfälle getts till att öka kunskaperna kring kommunikation, gruppdynamik och den egna rollen i organisationen, för både medarbetare och chefer, berättar Therese Lindroth, projektkoordinator i Karlsborgs kommun.

Förutsättningar för nytt lärande

Högskolan i Skövde har bidragit med kompetens från flera olika forskningsdiscipliner. Deltagarna har fått ta del av metoder och kunskap inom bland annat kognitiv neurovetenskap, folkhälsovetenskap, socialpsykologi och företagsekonomi. Kunskap och verktyg för att lättare kunna hantera vardagen i en påfrestande yrkesroll är dock inte det enda projektet bidragit med.

– För Karlsborg kommuns del har det varit givande att få vara en del av sammansättningen av kommuner som projektet haft. Detta har inte förekommit tidigare, vilket även det har skapat förutsättningar för nytt lärande, säger Therese Lindroth.

Projektet avslutas med en slutkonferens på Högskolan i Skövde tisdagen 1 oktober.

 

Kontakt