Två Skövdeforskare delar på fint akademipris

2017-11-13

I år är det två forskare vid Högskolan i Skövde som delar på Skaraborgs Akademis pris. Detta sällskap, 18 välkända skaraborgare i förskingringen, uppmärksammar varje år den doktorsavhandling som särskilt förtjänar uppmärksamhet och som har lagts fram av forskare verksamma vid Högskolan i Skövde. I år är det alltså inte bara en utan två pristagare, Lotten Svensson och Erik Brolin, som får ta emot utmärkelsen. Det sker nu på torsdag, 16 november, när Skaraborgs Akademi gästar Högskolan i Skövde för en helkväll.

Det är Högskolan i Skövdes fakultetsnämnd som bedömer doktorsavhandlingarna och väljer ut den, eller de, som gjort sig särskilt förtjänt av uppmärksamhet. I år, liksom förra året, har fakultetsnämnden valt att belöna två avhandlingar. Skaraborgs Akademis pris 2017 tilldelas Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande, och Erik Brolin, biträdande lektor i integrerad produktveckling vid Institutionen för ingenjörsvetenskap. Fakultetsnämndens sammantagna bedömning är att Erik Brolin och Lotten Svensson visar på den bredd och mångfald som olika former av forskning kan resultera i och hur de kan bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt.
– Min avhandling heter "A resource-based view on collaboration between firms and local partners in a non-urban Swedish context" och behandlar om det är möjligt att stimulera informellt samarbete mellan företag utanför storstan, lokala offentliga och andra privata aktörer. Kan de gemensamt stärka dessa företags konkurrenskraft? berättar Lotten Svensson.
För att få svar på frågan har hon undersökt företagens samarbete med lokala partners aktörer i Töreboda, dit också en internationell utblick lades till.

Fakultetsnämndens motiveringar

Priset, som Lotten Svensson och Erik Brolin alltså delar, består av 10 000 kr som Länsförsäkringar i Skaraborg står för. Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde motiverar valet av Lotten Svenssons pris med att hon i sin doktorsavhandling visar att det är möjligt att utveckla samarbetet i ett landsbygdsområde där framgångsrika privata företag och en kommun fungerar bra tillsammans med relevanta, icke-vinstdrivande organisationer som också befinner sig i, och verkar i, samma region.
– Resultat är användbart för utveckling i alla landsbygdsområden som behöver omvandlas för att säkras inför framtiden, säger Lotten.
Erik Brolin handlar om personlig utformning.
– Alla människor är olika, vissa är långa och andra är korta. Vi har också olika proportioner, två personer av samma kroppslängd har troligtvis inte samma ben- eller armlängd. Det är därför viktigt att en produkt eller arbetsplats utformas med hänsyn till denna mångfald, något som tyvärr inte alltid görs idag, säger Erik Brolin,

I sin doktorsavhandling "Anthropometric diversity and consideration of human capabilities – Methods for virtual product and production development" har han fokuserat på utvecklingen av metoder för att kunna skapa olika digitala människomodeller som representerar mångfalden hos människokroppar och dess rörlighet och styrka. Fakultetsnämnden anser att Erik har utvecklat nya och mer flexibla metoder och har undersökt deras effekt hela vägen till slutanvändaren. Detta är en mycket unik och modern inställning till forskning och teknisk utveckling som tar hänsyn till den mångfald som finns bland människor och har flera tillämpningsområden, exempelvis inom fordonsindustrin.

Prisutdelningen sker i samband med Skaraborgs Akademis föreläsningskväll på Högskolan i Skövde.

Erik Brolin och Lotten Svensson

Erik Brolin och Lotten Svensson, årets två vinnare av Skaraborgs Akademis pris. 

Tid för utdelning

Torsdagen den 16 november, strax efter kl 18.30
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110.
(Obs! Media har möjlighet att träffa de två pristagarna från ca kl 18:00.)

Kontakt