Två ingenjörsstudenter från Högskolan i Skövde i final

2015-09-01

Två studenter från Institutionen för ingenjörsvetenskap, Marcus Johansson och Jacob Nilsson, är i final med två Chalmersstudenter i tävlingen Automation Student 2015.

Nomineringen lyder

"Marcus Johansson och Jacob Nilsson har utfört sitt examensarbete på Volvo Cars i Skövde, där de har undersökt möjligheterna att verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram för att minska driftsättningstiden. Författarna tar ett helhetsgrepp över hårdvara och kommunikation för att uppnå realistiska betingelser och visar att industrin kan använda virtuell driftsättning för att effektivisera produktionen."

Läs mer om finalisterna