Två nya professorer i omvårdnad vid Högskolan i Skövde

2015-10-22

Sedan en dryg månad tillbaka finns två nya professorer i omvårdnad vid Högskolan i Skövde: Professor Lena Mårtensson, med forskningsfokus på smärtlindring vid förlossning och professor Anette Ekström, som forskar om stöd vid barnafödande och amning.

Vid Högskolan i Skövde går forskning och utbildning hand i hand. Högskolan har en stark forskningsgrupp inom vård. De två nya professorerna, som ger ytterligare akademisk höjd, har varit verksamma vid lärosätet sedan femton år tillbaka. Under den tiden har de båda utvecklat vårdutbildningarna vid Högskolan – utbildningar som idag har mycket hög kvalitet sett ur ett nationellt perspektiv. Bland annat har de båda professorerna lyft barnmorskeprogrammet till vad det är idag – en utbildning med hög kvalitet, högt söktryck och bäst i Sverige på samverkan med arbetslivet.

Professorernas forskningsfokus

– Min forskning fokuserar på smärtlindring vid förlossning, och det jag har märkt av de senaste åren är hur det internationella vetenskapssamhället söker Högskolan i Skövdes kompetens inom området för att samverka kring forskningsprojekt, vilket såklart är väldigt roligt. Just nu driver jag ett forskningssamarbete med forskare i Australien, säger Lena Mårtensson.

– Min forskning har två ben; dels forskar jag om hur man kan främja och mäta det professionella stöd som ges både vid barnafödande och amning. Den andra delen av min forskning handlar bland annat om hur komplementära metoder kan främja hälsan på arbetsplatser. I forskningsprojekten samarbetar jag med kollegor vid Högskolan inom biomedicin och IT-området, offentlig sektor och på senare år även privata aktörer, vilka tillför en ny dimension och spännande möjligheter att arbeta tillsammans för att göra nytta i samhället, säger Anette Ekström.

På grund av sin erfarenhet och kunskap inom området får de båda ofta förfrågningar från högrankade forskningstidskrifter för att agera redaktörer för olika artiklar. Ett roligt men tidskrävande jobb, menar de båda professorerna.

Vad driver en professor i omvårdnad?

Här är de båda professorerna väldigt överens. Nyfikenhet är en stor drivkraft. Men även möjligheten att förbättra vården.

– Ja, att forska, identifiera problem och designa bra studier, arbeta med hela processen och sen få se vad det ger för resultat, det är fantastiskt, säger Lena Mårtensson som betonar att man inom området fokuserar på behovsmotiverad forskning som ska komma till nytta i vården.

– När jag arbetade inom vården såg jag att vi kan bli bättre på att erbjuda patienter det stöd de efterfrågar. Det är givande och spännande att få ta del av unika behov både hos individer och samhälle för att för att kunna utveckla utbildningarna och vården i positiv riktning. Det är mycket roligt att involvera studenter i att på ett strukturerat sätt utveckla vården, samtidigt som studenterna själva växer som individer, de lär på så sätt argumentera för en bra vård för sina patienter, men även för sig själva och sina villkor, säger Anette Ekström.

Sedan 2010 har Högskolan i Skövde gjort strategiska satsningar inom området omvårdnad och nu, fem år senare, är man internationellt konkurrenskraftig och efterfrågad när det gäller såväl forskning som utbildning. Den samverkan man byggt upp med arbetslivet inom ramen för barnmorskeprogrammet rankades av Svenskt Näringsliv som bäst i Sverige 2014.

 

 

Kontakt