Unik kurs ett erkännande för forskningen på Högskolan i Skövde

2016-01-19

Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde får för första gången ge en nationell forskarutbildningskurs. – Unikt och ett erkännande för vår forskning, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och kursansvarig.

Kursen, ”Skandinavisk arbetsorganisation, dess framväxt och livskraft i dagens arbetsliv” ges inom ramen för Forum för arbetslivsforsknings nationella forskarskola. Syftet är att deltagarna ska förstå ursprunget till dagens svenska arbetsliv och de idéer som en gång i tiden gjorde det internationellt uppmärksammat. Samt vilka delar av denna modell som alltjämt förtjänar att stå som vägledning när arbetsplatser ska skapas som förenar mänskliga värden och god ekonomi.

– Det är första gången som vår institution ger en nationell forskarutbildningskurs, och högskolan har bara gjort det vid några enstaka gånger vid sidan av examinationsrätten. Det säger Stefan Tengblad, professor vid Institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde.

– Att vi får ge kursen är ett erkännande för vår forskning. Samtidigt ligger den i linje med ett av de forskningsprojekt som vi fick finansiering för i höstas. Vi har en doktorand som vi tycker ska gå kursen, och vi vill också att fler doktorander ska kunna ta del av den och av vår forskning, 

Stefan Tengblad är kursansvarig tillsammans med Margareta Oudhuis från Högskolan i Borås. Kursen genomförs på Högskolan i Skövde vid tre träffar under våren, och sista anmälningsdag är 15 februari.

Stefan Tengblad

Kontakt